Alpha w więzieniu

Dzień: 14 lutego 2019, Godzina: 19:00
Spotkania pracujących

19:00 Uwielbienie

19:50 Ogłoszenia, czas świadectw

20:00 „Alpha w więzieniu” Stanisław Cinal

21:00 Czas wspólnoty