Święto Paschy

Dzień: 11 kwietnia 2019, Godzina: 19:00
Spotkania pracujących

19:00 Uwielbienie

19:50 Ogłoszenia, czas świadectw

20:00 „Święto Paschy” Richard Harvey

21:00 Czas wspólnoty