Boży plan na pracę

Dzień: 25 kwietnia 2018, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

19:00 Uwielbienie
20:00 Ogłoszenia
20:05 „Boży plan na pracę” – Maciej Frankiewicz
20:45 Rozmowy w grupkach
21:10 Czas Wspólnoty