Czas siania i czas zbierania

Dzień: 22 marca 2018, Godzina: 19:00
Spotkania pracujących

19:00 Uwielbienie
20:00 „Czas siania i czas zbierania”  – Antoni Tompolski
20:45 Czas modlitwy