Czas Wstawiennictwa

Dzień: 24 października 2017, Godzina: 18:30
Spotkania wtorkowe "Oliwki"

18:30 Czas wspólnoty
19:15 uwielbienie
20:00 Ogłoszenia i czas świadectw
20:15 Czas Wstawiennictwa (modlitwa za poszczególne intencje oraz możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej)
21:00 Koniec spotkania