Dziedzictwo Bożego Królestwa

Dzień: 22 sierpnia 2013, Godzina: 18:30
Spotkania pracujących

Kolejnym etapem po przyjęciu Dobrej Nowiny o zbawieniu, jest wejście w dziedzictwo dzieci Bożych. Boże Słowo mówi o tym, do czego zostaliśmy powołani jako Boży lud: to nie tylko zbawienie, ale świadomość dziedzictwa, które Bóg pozostawił wszystkim swoim synom i córkom.
Nauczanie poprowadzi Karol Sobczyk, lider wspólnoty Głos na Pustyni. Pamiętajmy o tym, aby wziąć ze sobą Biblię!


Uwaga! W czasie wakacji czwartkowe spotkania odbywają się w DA.


List do Filipian 3, 12-21
(12) Nie [mówię], że już [to] osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też [to] zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. (13) Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno [czynię]: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, (14) pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. (15) Wszyscy więc my, doskonali, tak to odczuwajmy: a jeśli odczuwacie coś inaczej, i to Bóg wam objawi. (16) W każdym razie: dokąd doszliśmy, w tę samą stronę zgodnie postępujmy! (17) Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. (18) Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. (19) Ich losem – zagłada, ich bogiem – brzuch, a chwała – w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne. (20) Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, (21) który przekształci nasze ciało poniżone, na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować.