Ile kosztuje Dobra Nowina?

Dzień: 21 listopada 2013, Godzina: 18:30
Spotkania pracujących

W czwartek rozpoczniemy przygodę z listem św. Pawła do Rzymian. To dogłębne i obszerne pismo jest jednocześnie pięknym wykładem wiary, świadectwem Apostoła narodów i zapisem objawionych prawd Nowego Przymierza.

Pierwsze nauczanie będzie wprowadzeniem do tego bezcennego pisma Nowego Testamentu z uwzględnieniem jego myśli przewodniej z Rz 1, 16-17:

Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane: a sprawiedliwy z wiary żyć będzie.

Zapraszam bardzo serdecznie na spotkanie.
Antoni Tompolski