Integracja i czas Wspólnoty

Dzień: 4 października 2017, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

19:00 Integracja
19:15 Uwielbienie
20:00 Czas Wspólnoty + integracja