Jak odpowiedzieć na największe wezwanie

Dzień: 2 kwietnia 2014, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Zapraszamy do wysłuchania nauczania z cyklu Jesus Lifestyle – żyć jak Jezus.

Jezus postawił sprawę etyki i przykazań bardzo jasno. „Czyńcie innym to, co chcielibyście, aby oni wam czynili.” Mt. 7, 12

Jest to jedno z najtrudniejszych wezwań dla ludzkości i dla każdego z nas. Wyzuć się z egoizmu i kochać! Łatwo powiedzieć, ale trudno wypełnić. Jak to jest możliwe? Jezus podpowiada nam w kilku wersetach poprzedzających wezwanie. Na spotkaniu omówimy właśnie te podpowiedzi, które pomogą nam wypełniać to wielkie Boże polecenie.