Jak rozwijać dary Duchowe?

Dzień: 26 kwietnia 2018, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

19:00 Uwielbienie
20:00 „Jak rozwijać dary Duchowe?” – Katarzyna Płuciennik
20:50 Rozmowy w grupkach
21:00 Czas Wspólnoty