Jak żyć życiem integralnym?

Dzień: 20 listopada 2013, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

O tym jak życiem spójnym, jak być sobą na studiach, w pracy, we wspólnocie i we wszystkich sytuacjach życiowych. O tym jak dorównać standardom Jezusa i czy rzeczywiście jest to tak ogromne trudne. Zapraszamy do wysłuchania fantastycznej konferencji Pawła Zagórskiego!

Ewangelia wg. Mateusza 5, 33-37
Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.

 


A już w środę 27.11.2013 zapraszamy na pierwsze spotkanie z nauczaniem poświęconym Listowi do Rzymian!

Kolejne nauczanie z cyklu Jesus lifestyle – żyć jak Jezus odbędzie się natomiast 15.12.2013. W cyklu usłyszymy m.in. konferencje na poniższe tematy:
Jak sobie radzić z konfliktem?
Jak modlić się jak Jezus?
Jak sobie radzić z krytycyzmem?
Jak podejmować ważne decyzje?
Jak zbudować pewną przyszłość?

Zapraszamy!