Jezus prowadzi nas do wolności!

Dzień: 3 września 2015, Godzina: 19:00
Spotkania pracujących

Na podstawie Mk 10, 17-22  przyjrzymy się dokładnie spotkaniu Jezusa z bogatym młodzieńcem. Przychodzi on do Pana z pewnym niepokojem w sercu i pyta jak żyć, żeby osiągnąć Wieczność.
Jezus wtedy wzywa go do wolności…Każdy z nas jest bogatym młodzieńcem, którego Chrystus z miłością wzywa do wolności…