Kochać na wzór Chrystusa

Dzień: 25 stycznia 2017, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

19:00 Uwielbienie

19:50 Kochać na wzór Chrystusa – konferencja ks. Andrzeja Telusa CM

20:40 Moditwa wstawiennicza

21:00 Czas Wspólnoty