Kościół – jedno Ciało, wzajemne obdarowanie się

Dzień: 5 października 2017, Godzina: 19:00
Spotkania pracujących

19:00 Uwielbienie
20:00 „Kościół – jedno Ciało, wzajemne obdarowanie się”
20:40 Czas wspólnoty