Opowieści ze Szkoły Biblijnej w Izraelu

Dzień: 9 czerwca 2019, Godzina: 16:30
Spotkania wspólne

16:30 Eucharystia
17:30 Uwielbienie
18:00 Przejście do Domu Katolickiego | Czas Wspólnoty
18:30 Opowieści ze Szkoły Biblijnej w Izraelu
19:30 Planowane zakończenie spotkania