Modlitwa Jezusa

Dzień: 11 stycznia 2018, Godzina: 19:00
Spotkania pracujących

19:00 Uwielbienie
20:00 „Modlitwa Jezusa” – Krystyna Sobczyk
20:40 Czas wspólnoty