Modlitwy świętych

Dzień: 1 lutego 2018, Godzina: 19:00
Spotkania pracujących

19:00 Uwielbienie
20:00 „Modlitwy świętych” – Antoni Tompolski
20:40 Czas modlitwy