Moje doświadczenia z Lectio Divina

Dzień: 18 lipca 2012, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Jak może wyglądać wdrażanie w życie postulatów codziennej modlitwy Słowem Bożym? Jak Bóg działa w swoim Słowie? Jak pokonywać przeszkody w spotkaniu ze Słowem? Propozycja odpowiedzi na te pytania w oparciu o sposób modlitwy Słowem Bożym „Lectio Divina” i własne doświadczenie.
Marysia Reichert