Nauczanie

Dzień: 4 kwietnia 2018, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

19:00 Uwielbienie
19:50 Czas ogłoszeń
20:00 Nauczanie – Alina Korpyta