Radość pracy

Dzień: 11 lutego 2020, Godzina: 18:30
Spotkania wtorkowe "Oliwki"

18:30 Czas wspólnoty

19:15 Uwielbienie

20:00 Ogłoszenia

20:20 Radość pracy Michał Nikodem