W nadziei już jesteśmy zbawieni

Dzień: 17 września 2019, Godzina: 18:30
Spotkania wtorkowe "Oliwki"

18:30 Czas wspólnoty

19:15 Uwielbienie

20:00 Ogłoszenia

20:20 W nadziei już jesteśmy zbawieni – Kamil Kos