Modlitwy tradycyjne

Dzień: 26 listopada 2019, Godzina: 18:30
Spotkania wtorkowe "Oliwki"

18:30 Czas wspólnoty

19:15 Uwielbienie

20:00 Ogłoszenia

20:20 „Modlitwy tradycyjne” Maciej Frankiewicz