Łaską jesteśmy zbawieni

Dzień: 9 kwietnia 2019, Godzina: 18:30
Spotkania wtorkowe "Oliwki"

18:30 Czas wspólnoty

19:15 Uwielbienie

20:00 Ogłoszenia, czas świadectw

20:20 „Łaską jesteśmy zbawieni” Maciej Tabor