Przebaczenie w relacjach

Dzień: 12 marca 2019, Godzina: 18:30
Spotkania wtorkowe "Oliwki"

18:30 Czas wspólnoty

19:15 Uwielbienie

20:00 Ogłoszenia, czas świadectw

20:20 „Przebaczenie w relacjach” ks. Andrzej Telus CM