O Mężczyznach Pisma Świętego

Dzień: 7 lutego 2018, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

19:00 Uwielbienie
20:00 Konferencja o Mężczyznach Pisma Świętego – Bartek Miga
20:45 Dzielenie w grupkach