Obraz Boga

Dzień: 8 marca 2018, Godzina: 19:00
Spotkania pracujących

19:00 Uwielbienie
20:00 „Obraz Boga ” Agnieszka Tompolska
20:45 Czas modlitwy