Boże nawyki

Dzień: 18 kwietnia 2018, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

19:00 Uwielbienie
20:00 Ogłoszenia
20:05 „Boże nawyki” – Paulina Kos
20:45 Czas wspólnoty

Gwiazda Nowej Ewangelizacji

Dzień: 17 kwietnia 2018, godzina: 18:30. kategoria: Spotkania wtorkowe "Oliwki".

18:30 Czas Wspólnoty
19:15 Uwielbienie
20:00 Ogłoszenia, czas świadectw
20:15 „Gwiazda Nowej Ewangelizacji”  – Roman Solecki i o. Martin Buntov OFMConv

Nauczanie

Dzień: 4 kwietnia 2018, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

19:00 Uwielbienie
19:50 Czas ogłoszeń
20:00 Nauczanie – Alina Korpyta