Święte nawyki

Dzień: 27 marca 2018, godzina: 18:30. kategoria: Spotkania wtorkowe "Oliwki".

18:30 Czas  wspólnoty
19:15 Uwielbienie
20:00 Ogłoszenia, Czas świadectw
20:15 „Święte nawyki” – Paulina Kos

Trzy Drogi Wzrostu

Dzień: 20 marca 2018, godzina: 18:30. kategoria: Spotkania wtorkowe "Oliwki".

18:30 Czas  wspólnoty
19:15 Uwielbienie
20:00 Ogłoszenia, Czas świadectw
20:15 „Trzy Drogi Wzrostu” – Klaudia Karcz

Trzy drogi wzrostu

Dzień: 13 marca 2018, godzina: 18:30. kategoria: Spotkania wtorkowe "Oliwki".

18:30 Czas  wspólnoty
19:15 Uwielbienie
20:00 Ogłoszenia, czas świadectw
20:15 „Trzy drogi wzrostu” – Klaudia Karcz