List do Rzymian 16

Dzień: 3 lipca 2014, godzina: 18:30. kategoria: Spotkania pracujących.

Na najbliższym spotkaniu omówimy końcowe akapity listu do Rzymian 15,14 – 16, 27

Zobaczymy, jak wiele ten fragment mówi nam o życiu Apostoła Pawła, jego sercu, towarzyszach, planach, radościach i troskach. Czytając te wersety rośnie przed nami obraz dzieła, które zostało zbudowane przez Boga poprzez posługę tylko jednego ale do końca wiernego człowieka. Najbardziej porusza mnie fragment, w którym Paweł wyznaje, że już nie ma miejsca dla jego posługi i wybiera się do Hiszpanii. To oznacza, że głosił w każdym większym mieście od Judei po Bałkany. Ciągle szuka miejsc, gdzie Chrystus jest nieznany, aby Go ogłosić. Zobaczymy także, ilu ludzi jest dookoła Apostoła, że jest on częścią wspólnoty zarówno w sensie miejsca – tych, którzy towarzyszą mu podczas pisania listu, jak i wspólnoty Ducha, z tymi, którzy mieszkają w różnych miejscach imperium, również w Rzymie. Potem ostatnie ostrzeżenia i pozdrowienia, w tym również te, dla nas, którzy dotrwaliśmy wiernie do końca lektury tego listu. Słowem: wielki Bóg, czyni wielkie rzeczy przez wiernego Apostoła i wzywa również nas do zaangażowania się w to dzieło.

Serdecznie zapraszamy na ostatnie nauczanie z listu do Rzymian.

Spotkanie z Eucharystią

Dzień: 29 czerwca 2014, godzina: 17:30. kategoria: Spotkania wspólne.

Tradycyjnie w ostatnią niedzielę miesiąca zapraszamy na wspólne świętowanie: Eucharystię, Uwielbienie i Agape.
Spotkanie rozpoczniemy w Kaplicy Akademickiej o godzinie 17:30 a wszystkich uczestników prosimy o rejestrację przez ten formularz.
Do zobaczenia:)

List do Rzymian 16

Dzień: 25 czerwca 2014, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Na najbliższym spotkaniu omówimy końcowe akapity listu do Rzymian 15,14 – 16, 27

Zobaczymy, jak wiele ten fragment mówi nam o życiu Apostoła Pawła, jego sercu, towarzyszach, planach, radościach i troskach. Czytając te wersety rośnie przed nami obraz dzieła, które zostało zbudowane przez Boga poprzez posługę tylko jednego ale do końca wiernego człowieka. Najbardziej porusza mnie fragment, w którym Paweł wyznaje, że już nie ma miejsca dla jego posługi i wybiera się do Hiszpanii. To oznacza, że głosił w każdym większym mieście od Judei po Bałkany. Ciągle szuka miejsc, gdzie Chrystus jest nieznany, aby Go ogłosić. Zobaczymy także, ilu ludzi jest dookoła Apostoła, że jest on częścią wspólnoty zarówno w sensie miejsca – tych, którzy towarzyszą mu podczas pisania listu, jak i wspólnoty Ducha, z tymi, którzy mieszkają w różnych miejscach imperium, również w Rzymie. Potem ostatnie ostrzeżenia i pozdrowienia, w tym również te, dla nas, którzy dotrwaliśmy wiernie do końca lektury tego listu. Słowem: wielki Bóg, czyni wielkie rzeczy przez wiernego Apostoła i wzywa również nas do zaangażowania się w to dzieło.

Serdecznie zapraszamy na ostatnie nauczanie z listu do Rzymian.

Jak zbudować bezpieczną przyszłość

Dzień: 18 czerwca 2014, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Pod koniec kazania na górze Jezus przytacza przypowieść o dwóch ludziach, którzy zbudowali sobie domy. Gdy przyszła burza,jeden z nich runął, a drugi pozostał niewzruszony. Każdy z nas próbuje sobie zbudować życie, zapewnić stabilną przyszłość. Czy podobnie jak budynki w przytoczonej historii, dwa życia, choć pozornie podobne mogą się różnić fundamentem? Skąd mogę wiedzieć czy swoją przyszłość buduję na skale? Czy mogę mieć pewność że przetrwam nawałnicę, która niechybnie kiedyś nadejdzie?

List do Rzymian 14

Dzień: 11 czerwca 2014, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Tematem najbliższego spotkania opartego o list do Rzymian będą słowa św. Pawła: „Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym” Rz 14,17

Będziemy pochylać się nad tym, co jest istotą praktyki życia chrześcijańskiego, abyśmy mocą Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję – Rz 15, 13.

Będziemy omawiać więc fragment: Rz 14,13 – 15,13. Św. Paweł podaje nam praktyczne wskazówki, co to znaczy być podobnym do Chrystusa wobec swoich braci i sióstr.

List do Rzymian 13

Dzień: 5 czerwca 2014, godzina: 18:30. kategoria: Spotkania pracujących.

Na najbliższym spotkaniu przyjrzymy się kolejnym rozdziałom listu do Rzymian. Podają one wskazówki dla dwóch obszarów naszego życia: traktowanie władzy świeckiej oraz podejście do różnic w poglądach z innymi wierzącymi.

To bardzo aktualne tematy, powiedzielibyśmy: polityka i konflikty interpersonalne. Dobre szczególnie na czas wyborów:)

Apostoł podaje Boże wskazania, które pragnie streścić w tym jednym nakazie: “miłuj bliźniego swego, jak siebie samego” Rz. 13, 9. Na tej postawie św. Augustyn napisał: “kochaj i rób, co chcesz”, ale nie było to już to samo, co napisał św. Paweł, ponieważ w oryginale jest AGAPE, które mówi o bardzo określonej postawie, a łacina już nie była taka szczegółowa.

Zapraszam wszystkich na spotkanie, by się dowiedzieć, dlaczego mamy kochać władzę świecką oraz kochać miłością AGAPE bliźniego, który myśli i działa zupełnie inaczej jak my.

Read more »