Moja przygoda z Jezusem, czyli pięknie i obficie

Dzień: 16 stycznia 2013, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Zapraszamy na kolejne spotkanie Góry Oliwnej. Na najbliższym spotkaniu przywitamy we wspólnocie uczestników niedawno zakończonych Kursów Alfa a nauczanie – na temat życia wspólnotowego – wygłosi Antek Tompolski.

Spotkanie z Eucharystią

Dzień: 9 stycznia 2013, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Na najbliższym spotkaniu, po wspólnym uwielbieniu udamy się razem na akademicką mszę świętą.

Po zakończeniu eucharystii zapraszamy ponownie do sali akademickiej naszego duszpasterstwa na poczęstunek i czas wspólnoty.

Umarłem i żyję

Dzień: 2 stycznia 2013, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Na pierwszym noworocznym spotkaniu naszej wspólnoty będziemy kontynuować pracę nad Listem do Galatów. Rozważanie poprowadzi Renia Kurek, skupimy się na ostatnich wersetach drugiego rozdziału, Ga 2,19-21. Zapraszamy serdecznie!

Nie biegam na próżno!

Dzień: 19 grudnia 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Otrzymanie Ducha Świetego wiąże się zawsze z posłaniem. Nasza wiara i posłuszeństwo Duchowi Świętemu wyraża się, nie tylko w tym, co robimy, ale również w tym, czego nie robimy. Wiara to coś, co otrzymujemy i zawdzięczamy ją Duchowi Świętemu.

Spotkanie z Eucharystią

Dzień: 5 grudnia 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Jak w każdą pierwszą środę miesiąca, po wspólnym uwielbieniu udajemy się razem na akademicką mszę świętą.

Po zakończeniu eucharystii zapraszamy ponownie do sali akademickiej naszego duszpasterstwa na poczęstunek i czas wspólnoty.

Co Bóg robi z człowiekiem?

Dzień: 28 listopada 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Podczas najbliższego spotkania wspólnoty przyglądać się będziemy kolejnym wersetom I rozdziału Listu do Galatów (Ga 1, 10-24). Zadamy sobie pytanie o objawienie i powołanie człowieka wspólnie ze św. Pawłem, który przybliży nam swoją historię doświadczenia spotkania Jezusa Chrystusa. Doświadczenie to jest drogą na całe życie, która pozwala nam wyjść z siebie i stanąć obok siebie. W tym sensie miłość i prawda dana nam przez Ducha Świętego wyjmuje nas z naszej egoistycznej, egocentrycznej miłości własnej i przenosi w świat, w którym miłość funkcjonuje doskonale. Wykład poprowadzi Darek Łachmanek.

Bóg wie co robi

Dzień: 21 listopada 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Zapraszamy na nauczanie otwierające cykl spotkań poświęconych treści listu św. Pawła do Galatów. Pierwsze dziewięć wersetów listu pokaże nam najważniejsze i kluczowe przesłanie Pawła. Będą one również dla nas wezwaniem do odpowiedzi na pytanie: jaka jest treść ewangelii i czy jest ona jedyna i wystarczająca? Wykład poprowadzi Kasia Wołoch.

Spotkanie z Eucharystią

Dzień: 7 listopada 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Jak w każdą pierwszą środę miesiąca, po wspólnym uwielbieniu udajemy się razem na akademicką mszę świętą.

Po zakończeniu eucharystii zapraszamy ponownie do sali akademickiej naszego duszpasterstwa na poczęstunek i czas wspólnoty.

Droga doskonalsza

Dzień: 24 października 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Na najbliższym spotkaniu wspólnoty podsumujemy tematykę obecności Ducha Świętego w życiu Kościoła. Jedną z Jego posług jest wylewanie miłości do naszych serc: Rz. 5, 8. Najpiękniej o tej miłości pisze św. Paweł w liście do Koryntian. W tym mieście bowiem było wiele przejawów charyzmatycznych przy jednoczesnych rażących nadużyciach w postawie do bliźniego. Hymn o miłości jest właśnie umieszczony w tym kontekście. Św. Paweł wskazuje, że wszelkie przejawy charyzmatów stają się bezużyteczne, jeżeli we wspólnocie nie są otoczone i poprzedzone przejawami bezinteresownej miłości. Św. Jan napisał, że miłość jest z Boga i my możemy naprawdę kochać ponieważ sami wpierw zostaliśmy naprawdę pokochani. Św. Paweł opisuje właśnie tę miłość, boską, pełną, doskonałą. Czy szukamy w naszym życiu chrześcijańskim doskonałości? Myślę, że tak, bo przecież cokolwiek innego było by już niewarte poszukiwań. Przyjrzymy się temu, co św. Paweł napisał, zobaczymy, że droga do doskonałości wiedzie przez charyzmaty, ale na nich się nie zatrzymuje. Idzie dalej (bliżej, mocniej i więcej) – charyzmat jest darem, a my musimy dać naszą odpowiedź. I ma to być odpowiedź miłości.