Spotkanie z Eucharystią

Dzień: 5 lutego 2014, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Zapraszamy na kolejne spotkanie pastoratu studentów! W pierwszą środę miesiąca będziemy jak zwykle uczestniczyć w Eucharystii.

Plan spotkania:
19:00 Uwielbienie
19:40 Świadectwa
20:00 Eucharystia
21:00 Czas wspólnoty

Uwierzyć jak Abraham

Dzień: 29 stycznia 2014, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania z ostatniego rozważania Listu do Rzymian, które ukazuje nam przykład wiary Abrahama. Wiary, która ma moc nas usprawiedliwić i zbawić.

Michasia Chłopecka w przejrzysty sposób przekazuje nam kluczowe myśli przesłania św. Pawła. Czy masz pragnienie, aby zrozumieć to przesłanie i odpowiedzieć na nie?


List do Rzymian 4, 1-25
(1) Zapytajmy więc, co (zyskał) Abraham, przodek nasz według ciała (2) Jeżeli bowiem Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma powód do chlubienia się, ale nie przed Bogiem. (3) Bo cóż mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. (4) Otóż temu, który pracuje, poczytuje się zapłatę nie tytułem łaski, lecz należności. (5) Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w Tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiarę jego poczytuje się za tytuł do usprawiedliwienia, (6) zgodnie z pochwałą, jaką Dawid wypowiada o człowieku, którego Bóg usprawiedliwia niezależnie od uczynków: (7) Błogosławieni ci, których nieprawości zostały odpuszczone i których grzechy zostały zakryte. (8) Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczyta grzechu. (9) Przeto czy błogosławieństwo to dotyczy obrzezanych, czy też i nieobrzezanych? Czytamy przecież, że Abrahamowi została poczytana wiara za sprawiedliwość. (10) W jakich okolicznościach została poczytana: czy był obrzezany, czy przed obrzezaniem? Otóż nie po obrzezaniu, ale gdy był nieobrzezany. (11) I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia osiągniętego z wiary posiadanej wtedy, gdy jeszcze nie był obrzezany. I tak stał się ojcem wszystkich tych, którzy nie mając obrzezania, wierzą, by i im poczytano to za tytuł do usprawiedliwienia, (12) a także ojcem tych obrzezanych, którzy nie tylko na obrzezaniu się opierają, ale nadto kroczą śladami tej wiary, jaką ojciec nasz Abraham posiadał przed obrzezaniem. (13) Albowiem nie od (wypełnienia) Prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od usprawiedliwienia z wiary. (14) Jeżeli bowiem dziedzicami stają się ci, którzy się opierają na Prawie, to wiara straciła znaczenie, a obietnica pozostała bez skutku. (15) Prawo bowiem pociąga za sobą karzący gniew. Gdzie zaś nie ma Prawa, tam nie ma i przestępstwa. (16) I stąd to (dziedzictwo) zależy od wiary, by było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała nienaruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się na Prawie, ale i dla tego, które ma wiarę Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich – (17) jak jest napisane: Uczyniłem cię ojcem wielu narodów – przed obliczem Boga. Jemu on uwierzył jako Temu, który ożywia umarłych i to, co nie istnieje, powołuje do istnienia. (18) On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane: takie będzie twoje potomstwo. (19) I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe – miał już prawie sto lat – i że obumarłe jest łono Sary. (20) I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się wzmocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu (21) i był przekonany, że mocen jest On również wypełnić, co obiecał. (22) Dlatego też poczytano mu to za sprawiedliwość. (23) A to, że poczytano mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego, (24) ale i ze względu na nas , jako że będzie poczytane i nam, którzy wierzymy w Tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. (25) On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.


A już w środę 05.02.2014 zapraszamy na spotkanie z Eucharystią, które rozpoczniemy oczywiście uwielbieniem.

Spotkanie z Eucharystią

Dzień: 26 stycznia 2014, godzina: 17:30. kategoria: Spotkania wspólne.

Już wkrótce więcej szczegółów na temat naszego najbliższego wspólnego spotkania.
Już teraz zarezerwujcie sobie ten niedzielny wieczór!

Spotkanie z Eucharystią

Dzień: 22 stycznia 2014, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Na najbliższyzm spotkaniu po uwielbieniu (które rozpoczniemy jak zwykle o 19:00) włączymy się w Mszę Świętą w naszym DA. Eucharystia będzie sprawowana w intencji studentów przygotowujących się do zimowej sesji egzaminacyjnej, o pomoc i łaski Ducha Świętego na ten szczególny czas.
Po mszy czas wspólnoty. Zapraszamy!

Otóż zauważyłeś pewnie, jak często Twój podopieczny zwykł z dezaprobatą mawiać o swoich modlitwach, a co gorsza o modlitwach innych: „Jak trwoga to do Boga”. Chce w ten sposób poddać krytyce modlitwę – jak ją określa – interesowną i wynikającą z życiowych trudności. Kasjelu, czy rozumiesz absurd tej dezaprobaty? A do kogóż niby mieliby się oni uciekać w chwilach trudności? A poza tym, czy jest bardziej szczere wyznanie wiary we wszechmoc, opatrzność i miłość naszego Pana niż ufna prośba skierowana doń w chwili próby?
fragment książki Listy starego anioła do młodego”; Janusz Pyda OP

Uwierzyć jak Abraham

Dzień: 16 stycznia 2014, godzina: 18:30. kategoria: Spotkania pracujących.

Już wkrótce kolejne spotkanie z Listem do Rzymian. Tym razem, wspólnie z Michasią Chłopecką, przyjrzymy się poniższemu fragmentowi:


List do Rzymian 4, 1-25
(1) Zapytajmy więc, co [zyskał] Abraham, przodek nasz według ciała (2) Jeżeli bowiem Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma powód do chlubienia się, ale nie przed Bogiem. (3) Bo cóż mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. (4) Otóż temu, który pracuje, poczytuje się zapłatę nie tytułem łaski, lecz należności. (5) Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w Tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiarę jego poczytuje się za tytuł do usprawiedliwienia, (6) zgodnie z pochwałą, jaką Dawid wypowiada o człowieku, którego Bóg usprawiedliwia niezależnie od uczynków: (7) Błogosławieni ci, których nieprawości zostały odpuszczone i których grzechy zostały zakryte. (8) Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczyta grzechu. (9) Przeto czy błogosławieństwo to dotyczy obrzezanych, czy też i nieobrzezanych? Czytamy przecież, że Abrahamowi została poczytana wiara za sprawiedliwość. (10) W jakich okolicznościach została poczytana: czy był obrzezany, czy przed obrzezaniem? Otóż nie po obrzezaniu, ale gdy był nieobrzezany. (11) I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia osiągniętego z wiary posiadanej wtedy, gdy jeszcze nie był obrzezany. I tak stał się ojcem wszystkich tych, którzy nie mając obrzezania, wierzą, by i im poczytano to za tytuł do usprawiedliwienia, (12) a także ojcem tych obrzezanych, którzy nie tylko na obrzezaniu się opierają, ale nadto kroczą śladami tej wiary, jaką ojciec nasz Abraham posiadał przed obrzezaniem. (13) Albowiem nie od [wypełnienia] Prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od usprawiedliwienia z wiary. (14) Jeżeli bowiem dziedzicami stają się ci, którzy się opierają na Prawie, to wiara straciła znaczenie, a obietnica pozostała bez skutku. (15) Prawo bowiem pociąga za sobą karzący gniew. Gdzie zaś nie ma Prawa, tam nie ma i przestępstwa. (16) I stąd to [dziedzictwo] zależy od wiary, by było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała nienaruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się na Prawie, ale i dla tego, które ma wiarę Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich – (17) jak jest napisane: Uczyniłem cię ojcem wielu narodów – przed obliczem Boga. Jemu on uwierzył jako Temu, który ożywia umarłych i to, co nie istnieje, powołuje do istnienia. (18) On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane: takie będzie twoje potomstwo. (19) I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe – miał już prawie sto lat – i że obumarłe jest łono Sary. (20) I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się wzmocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu (21) i był przekonany, że mocen jest On również wypełnić, co obiecał. (22) Dlatego też poczytano mu to za sprawiedliwość. (23) A to, że poczytano mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego, (24) ale i ze względu na nas , jako że będzie poczytane i nam, którzy wierzymy w Tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. (25) On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.

Spotkanie odwołane

Dzień: 15 stycznia 2014, godzina: 19:30. kategoria: Spotkania studentów.

Witajcie, w najbliższą środę nie będziemy mieć tradycyjnego spotkania. Widząc ogromną potrzebę wyjścia do studentów AGH i ogłaszania kolędy na miasteczku, chcemy Was prosić o pomoc. Każdy kto miał pojawić się na najbliższym spotkaniu, niech przyjdzie do DA na godzinę 19.30. Po krótkiej modlitwie Wszyscy pójdziemy do ogłaszania ludziom kolędy.

Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich. (Mt 18,20)

Zadziwiająca łaska

Dzień: 8 stycznia 2014, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

O tym, jak możemy być usprawiedliwieni i zbawieni. O Bożej łasce i czym ona tak naprawdę jest. A także o tym, że jesteśmy jak te wróbelki, które Ojciec Bóg ciągle dopinguje do rozwinięcia skrzydełek i wysokiego lotu :)

Zapraszamy do wysłuchania nauczania Agnieszki Tompolskiej, poświęconego kluczowemu przesłaniu Biblii.


List do Rzymian 3,19-31
(19) A wiemy, że wszystko, co mówi Prawo, mówi do tych, którzy podlegają Prawu. I stąd każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się uznać winnym wobec Boga, (20) jako że z uczynków Prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu. (21) Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. (22) Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: (23) wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, (24) a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. (25) Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawidliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej – za dni cierpliwości Bożej – wyrażała się (26) w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i [aby pokazać], że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa. (27) Gdzież więc podstawa do chlubienia się? Została uchylona! Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. (28) Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów Prawa. (29) Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Zapewne również i pogan. (30) Przecież jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwia obrzezanego dzięki wierze, a nieobrzezanego – przez wiarę. (31) Czy więc przez wiarę obalamy Prawo? żadną miarą! Tylko Prawo właściwie ustawiamy.

Zadziwiająca łaska

Dzień: 19 grudnia 2013, godzina: 18:30. kategoria: Spotkania pracujących.

Po odwiedzinach w ciemnej dolinie na ostatnim spotkaniu, teraz spotkamy się z łaską. Zadziwiający i wielkoduszna jest postawa Boga.
W jaki sposób Bóg wylewa swa łaskę, jak dociera do nas i wpływa na nas? O tym już na najbliższym spotkaniu Antoni Tompolski.

A tuż po spotkaniu zapraszamy do wspólnego dołączenia do Koncertu Charytatywnego dla naszej koleżanki Julity Marek. Przeczytajcie więcej.


List do Rzymian 3,19-31
(19) A wiemy, że wszystko, co mówi Prawo, mówi do tych, którzy podlegają Prawu. I stąd każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się uznać winnym wobec Boga, (20) jako że z uczynków Prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu. (21) Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. (22) Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: (23) wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, (24) a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. (25) Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawidliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej – za dni cierpliwości Bożej – wyrażała się (26) w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i [aby pokazać], że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa. (27) Gdzież więc podstawa do chlubienia się? Została uchylona! Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. (28) Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów Prawa. (29) Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Zapewne również i pogan. (30) Przecież jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwia obrzezanego dzięki wierze, a nieobrzezanego – przez wiarę. (31) Czy więc przez wiarę obalamy Prawo? żadną miarą! Tylko Prawo właściwie ustawiamy.

Jak radzić sobie z konfliktem?

Dzień: 18 grudnia 2013, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Zapraszamy do wysłuchania konferencji Agnieszki Tompolskiej na temat tego, jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych!
Agnieszka dzieli się z nami doświadczeniem wielu życiowych sytuacji i daje praktyczną pomoc w przełamywaniu konfliktów.


A już w środę 8 stycznia Agnieszka wygłosi nauczanie „Zaskakująca łaska”, z naszego studium Listu do Rzymian.

Kolejna konferencja z cyklu Jesus lifestyle – żyć jak Jezus odbędzie się natomiast 15 stycznia. Paweł Zagórski podzieli się z nami tematem „Jak przestać się zamartwiać i zacząć żyć”.

Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach!

Ciemne drogi ciemności

Dzień: 11 grudnia 2013, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania z ostatniego spotkania, na którym Antoni Tompolski wygłosił nauczanie o grzechu, jego przyczynach i skutkach.

Dlaczego Bóg dopuszcza grzech i potem go potępia? Na tej konferencji zajdziemy na dno beznadziejności, aby zrozumieć jak okropny jest grzech i brzemienne jego konsekwencje oraz jak wielka jest łaska, która uwalnia od niewoli grzechu i jego skutków. Nie będziemy jednak omawiać łaski, o tym będzie na następnym spotkaniu. W tę środę będziemy kroczyć „ciemną doliną”.

Polecamy Wam wcześniejszą lekturę Listu do Rzymian 1,18 – 3,20.


A już w środę 18.12.2013 zapraszamy na ostatnie spotkanie studenckie przed świętami i konferencję Agnieszki Tompolskiej „Jak radzić sobie z konfliktem?”