Bóg jest wierny Swoim obietnicom

Dzień: 3 kwietnia 2014, godzina: 18:30. kategoria: Spotkania pracujących.

„W Chrystusie odnosimy pełne zwycięstwo” – tak konkluduje św. Paweł 8 rozdział listu do Rzymian i jest to zarazem podsumowanie pierwszych 8 rozdziałów, w których przeszliśmy wraz z Ewangelią drogę od upadku i beznadziei do usprawiedliwienia, pokoju z Bogiem i obdarzenia bogactwem życia nadprzyrodzonego. Nic już nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie. Read more »

Jak odpowiedzieć na największe wezwanie

Dzień: 2 kwietnia 2014, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Zapraszamy do wysłuchania nauczania z cyklu Jesus Lifestyle – żyć jak Jezus.

Jezus postawił sprawę etyki i przykazań bardzo jasno. „Czyńcie innym to, co chcielibyście, aby oni wam czynili.” Mt. 7, 12

Jest to jedno z najtrudniejszych wezwań dla ludzkości i dla każdego z nas. Wyzuć się z egoizmu i kochać! Łatwo powiedzieć, ale trudno wypełnić. Jak to jest możliwe? Jezus podpowiada nam w kilku wersetach poprzedzających wezwanie. Na spotkaniu omówimy właśnie te podpowiedzi, które pomogą nam wypełniać to wielkie Boże polecenie.

Spotkanie z Eucharystią

Dzień: 30 marca 2014, godzina: 17:30. kategoria: Spotkania wspólne.

W najbliższą niedzielę, 30 marca, tradycyjnie jak w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, będzie miało miejsce spotkanie Góry Oliwnej, wspólne dla obu pastoratów.

Serdecznie zapraszamy Ciebie na to spotkanie :)

– Rozpoczniemy w Kaplicy Akademickiej o godzinie 17:30
– Przeżyjemy niedzielną Eucharystię, którą na nasze zaproszenie będzie sprawował ksiądz Antoni Miciak
– Będziemy razem modlić się uwielbieniem, będzie także czas na modlitwę w naszych wzajemnych intencjach
– Asia Sierota podzieli się z nami opowieścią i świadectwem z wyjazdu misyjnego na Ukrainę
– Wspólnie będziemy świętować agape

Zachęcamy, aby ten niedzielny wieczór spędzić razem, budować i umacniać nasze więzi, jako wspólnota razem stawać w obecności naszego Pana.

Prosimy wypełnij formularz na tej stronie który pomoże nam dobrze przygotować spotkanie.

Do zobaczenia :)

Działanie Ducha Świętego w Nas

Dzień: 26 marca 2014, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Zapraszamy do wysłuchania nauczania z 8 rozdziału z Listu do Rzymian.

Jezus mówił, że pożyteczne jest dla nas Jego odejście i obiecał nam, że gdy odejdzie, pośle do nas Pocieszyciela – Ducha prawdy. Dotrzymał obietnicy. Teraz, gdy się na Ducha Świętego otwieramy, On przychodzi z pomocą w walce z naszymi słabościami, wspiera w modlitwie, w wierze, umacnia i czyni jeszcze wiele, wiele więcej. Najważniejsze jednak, że przekonuje nas o naszej tożsamości wybranych dzieci Boga i otwiera na przyjęcie łaski zbawienia.

Read more »

Działanie Ducha Świętego w Nas

Dzień: 20 marca 2014, godzina: 18:30. kategoria: Spotkania pracujących.

Jezus mówił, że pożyteczne jest dla nas Jego odejście i obiecał nam, że gdy odejdzie, pośle do nas Pocieszyciela – Ducha prawdy. Dotrzymał obietnicy. Teraz, gdy się na Ducha Świętego otwieramy, On przychodzi z pomocą w walce z naszymi słabościami, wspiera w modlitwie, w wierze, umacnia i czyni jeszcze wiele, wiele więcej. Najważniejsze jednak, że przekonuje nas o naszej tożsamości wybranych dzieci Boga i otwiera na przyjęcie łaski zbawienia. Read more »

Klucz do pokonania grzechu

Dzień: 12 marca 2014, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania z kolejnego nauczania z listu do Rzymian.

W naszym rozważaniu 7 rozdziału listu św. Pawła do Rzymian kontynuujemy myśl rozpoczętą w piątym rozdziale, a mianowicie: Jakie są skutki usprawiedliwienia w naszym życiu? O ile 5 rozdział mówił o pokoju z Bogiem, który mamy w Chrystusie o tyle dwa następne rozdziały mówią o naszej walce z grzechem. Z jednej strony ciągle grzeszni, a z drugiej już uwolnieni od grzechu i usprawiedliwieni w Chrystusie. Read more »

Klucz do pokonania grzechu

Dzień: 6 marca 2014, godzina: 18:30. kategoria: Spotkania pracujących.

W naszym rozważaniu 7 rozdziału listu św. Pawła do Rzymian kontynuujemy myśl rozpoczętą w piątym rozdziale, a mianowicie: Jakie są skutki usprawiedliwienia w naszym życiu? O ile 5 rozdział mówił o pokoju z Bogiem, który mamy w Chrystusie o tyle dwa następne rozdziały mówią o naszej walce z grzechem. Z jednej strony ciągle grzeszni, a z drugiej już uwolnieni od grzechu i usprawiedliwieni w Chrystusie. Read more »

Spotkanie z Eucharystią

Dzień: 5 marca 2014, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Zapraszamy na kolejne spotkanie pastoratu studentów! W pierwszą środę miesiąca będziemy jak zwykle uczestniczyć w Eucharystii. W tym tygodniu wypada dodatkowo Środa Popielcowa.
Read more »

Złączeni z Chrystusem

Dzień: 26 lutego 2014, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania z kolejnego nauczania z listu do Rzymian.

Konferencje wygłosił dla nas ks. Andrzej Telus, nasz duszpasterz. Mowa jest o tym, że człowiek przez chrzest zostaje złączony z Chrystusem, dlatego od tego momentu nie powinien mieć nic wspólnego z grzechem. Chrześcijanin w sposób definitywny odcina się od grzechu, aby móc na zawsze przebywać z Chrystusem, który żyje na wieki. Dokonuje się to na pięciu etapach: uznania grzechu, szczerego żalu, zerwania z grzechem, zniszczenie grzesznego ciała, współpracy z Bogiem przez cierpienie i uwielbienie. Read more »