Spotkanie wspólne

Dzień: 27 października 2013, godzina: 17:30. kategoria: Spotkania wspólne.

Zapraszamy na najbliższe niedzielne spotkanie wspólnoty Góra Oliwna!

Niedzielne spotkania są dla nas czasem wspólnego świętowania i stawania w Bożej chwale. To czas, w którym chcemy stawać się jedno, w Tym, który nas jednoczy we wspólnych dążeniach.

Spotkanie rozpoczniemy o godz. 17:30 Eucharystią w kaplicy DA. W planach również czas wspólnego wstawiennictwa i uwielbienia oraz Agapa.

Jak zmieniać świat wokół siebie?

Dzień: 23 października 2013, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Każdy z nas chciałby widzieć wokół siebie uśmiechniętych i zadowolonych z życia ludzi. Wykładowcę, który jest dobrze przygotowany i sprawiedliwy w ocenach (miłosierny oczywiście też). Pracodawca też mógłby być hojny i sprawiedliwy. Aby młodszy ustępował starszej osobie miejsce w autobusie, kierowca nie trąbił na Ciebie na pasach i tak dalej. Świat wokół nas ma mało miłości, dobroci, współczucia.

Jaki jest na to sposób?
Czy mogę mieć na to jakiś wpływ?

Zapraszamy na spotkanie.

Jak odnaleźć klucz do szczęścia?

Dzień: 16 października 2013, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Czy w naszym chrześcijańskim życiu są momenty, w których czujemy się przygnębieni, smutni i niezadowoleni z rzeczywistości?
W jaki sposób możemy odnaleźć szczęście?

Jaka jest odpowiedź Jezusa? Co o szczęściu powiedział nasz Mistrz?

Zapraszamy już w środę!

Spotkanie z Eucharystią

Dzień: 9 października 2013, godzina: 19:30. kategoria: Spotkania studentów.

Zapraszamy na kolejne spotkanie pastoratu studentów! W tym tygodniu włączamy się z całym duszpasterstwem w przeżywanie rekolekcji „Na dobry początek”

Plan spotkania:
19:00 uwielbienie
20:00 msza z rekolekcjami
21:00 spotkanie w sali akademickiej i przedstawienie naszej wspólnoty

Do zobaczenia!

Moje miejsce w Kościele

Dzień: 3 października 2013, godzina: 18:30. kategoria: Spotkania pracujących.

Do jakiego szczególnego dzieła uzdolnił nas Pan? Jak odkrywać radość w służbie? Na te i inne pytania spróbuje pomóc nam odpowiedzieć Antoni Tompolski w czasie nauczania. Po nauczaniu będziemy wspólnie modlić się o rozeznania swojego szczególnego miejsca posługi w Kościele.


Spotkanie odbędzie się w kaplicy akademickiej w budynku duszpasterstwa!

To Bóg czyni wspólnotę

Dzień: 2 października 2013, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Już w najbliższą środę 2 października o godz. 19:00 powracają po wakacyjnej przerwie spotkania dla studentów! Zapraszamy wszystkich gorąco!

Spotkanie będzie wyjątkowe. Rozpoczniemy je od słowa zachęty ks. Adnrzeja, który przypomni nam jak wielka jest Boża miłość dla nas i jak Bóg zwołuje nas w jedno i czyni z nas wspólnotę. A także w czym wyraża się to bycie wspólnotą! Read more »

W jedności siła!

Dzień: 19 września 2013, godzina: 18:30. kategoria: Spotkania pracujących.

…czy to zdanie jest prawdziwe?

W najbliższy czwartek będziemy mówić o ostatnich wersetach z Listu do Filipian. Przyjrzymy się bliżej kwestii jedności i wzajemnej pomocy w naszych potrzebach. Jakie są owoce jedności? Jaka jest w niej siła?

Paweł z Tarsu mógł pisać swe listy i wypełniać swoją misję po części dzięki wsparciu finansowemu wspólnoty wierzących. Co by było, gdyby nie wspierali oni apostoła? Czy moglibyśmy czytać jego listy?

Konferencję poprowadzi nasz przyjaciel, Paul Groenewege, członek YWAM Poland.


Uwaga! W czasie wakacji czwartkowe spotkania odbywają się w DA.
Pamiętajcie o zabraniu Biblii i notatnika.


List do Filipian 4, 11-23

(11) Nie mówię tego bynajmniej z powodu niedostatku: ja bowiem nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem. (12) Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. (13) Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. (14) W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. (15) Wy, Filipianie, wiecie przecież, że na początku [głoszenia] Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden z Kościołów poza wami jednymi nie prowadził ze mną otwartego rachunku przychodu i rozchodu, (16) bo do Tesaloniki nawet raz i drugi przysłaliście na moje potrzeby. (17) Mówię zaś to bynajmniej nie dlatego, że pragnę daru, lecz pragnę owocu, który wzrasta na wasze dobro. (18) Stwierdzam, że wszystko mam, i to w obfitości: jestem w całej pełni zaopatrzony, otrzymawszy przez Epafrodyta od was wdzięczną woń, ofiarę przyjemną, miłą Bogu. (19) A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. (20) Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków! Amen. (21) Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie! Pozdrawiają was bracia, którzy są ze mną. (22) Pozdrawiają was wszyscy święci, zwłaszcza ci z domu Cezara. (23) Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa [niech będzie] z duchem waszym! Amen.

Stójcie mocno w Panu

Dzień: 5 września 2013, godzina: 18:30. kategoria: Spotkania pracujących.

Trwanie w Chrystusie jest oparte na świadomości Bożego dzieła zbawienia, które swoim zasięgiem ogarnia również nas. To nadzieja obejmująca nie tylko przyszłość, ale również naszą przeszłość i teraźniejszość. Śmierć Jezusa na krzyżu i zmartwychwstanie umożliwia nam już teraz bycie dzieckiem i dziedzicem Boga i owocuje nadzieją zmartwychwstania i życia wiecznego. Ta świadomość nowej tożsamości w Chrystusie wymaga od nas postawy jedności z innymi wierzącymi. Read more »

Dziedzictwo Bożego Królestwa

Dzień: 22 sierpnia 2013, godzina: 18:30. kategoria: Spotkania pracujących.

Kolejnym etapem po przyjęciu Dobrej Nowiny o zbawieniu, jest wejście w dziedzictwo dzieci Bożych. Boże Słowo mówi o tym, do czego zostaliśmy powołani jako Boży lud: to nie tylko zbawienie, ale świadomość dziedzictwa, które Bóg pozostawił wszystkim swoim synom i córkom.
Nauczanie poprowadzi Karol Sobczyk, lider wspólnoty Głos na Pustyni. Pamiętajmy o tym, aby wziąć ze sobą Biblię! Read more »

W jaką nowinę wierzymy?

Dzień: 1 sierpnia 2013, godzina: 18:30. kategoria: Spotkania pracujących.

Wierzymy w „Dobrą Nowinę”. Ale czy wiemy co ona właściwie mówi? Czy w pełni rozumiemy i przyjmujemy jej treść?

Jak możemy być usprawiedliwieni przed Bogiem i dostąpić zbawienia oraz zmartwychwstania? Jak możemy być częścią Bożego Królestwa? Jaką ma to dla nas wartość? Read more »