Spotkanie odwołane

Dzień: 15 stycznia 2014, godzina: 19:30. kategoria: Spotkania studentów.

Witajcie, w najbliższą środę nie będziemy mieć tradycyjnego spotkania. Widząc ogromną potrzebę wyjścia do studentów AGH i ogłaszania kolędy na miasteczku, chcemy Was prosić o pomoc. Każdy kto miał pojawić się na najbliższym spotkaniu, niech przyjdzie do DA na godzinę 19.30. Po krótkiej modlitwie Wszyscy pójdziemy do ogłaszania ludziom kolędy.

Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich. (Mt 18,20)

Zadziwiająca łaska

Dzień: 8 stycznia 2014, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

O tym, jak możemy być usprawiedliwieni i zbawieni. O Bożej łasce i czym ona tak naprawdę jest. A także o tym, że jesteśmy jak te wróbelki, które Ojciec Bóg ciągle dopinguje do rozwinięcia skrzydełek i wysokiego lotu :)

Zapraszamy do wysłuchania nauczania Agnieszki Tompolskiej, poświęconego kluczowemu przesłaniu Biblii.


List do Rzymian 3,19-31
(19) A wiemy, że wszystko, co mówi Prawo, mówi do tych, którzy podlegają Prawu. I stąd każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się uznać winnym wobec Boga, (20) jako że z uczynków Prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu. (21) Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. (22) Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: (23) wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, (24) a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. (25) Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawidliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej – za dni cierpliwości Bożej – wyrażała się (26) w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i [aby pokazać], że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa. (27) Gdzież więc podstawa do chlubienia się? Została uchylona! Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. (28) Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów Prawa. (29) Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Zapewne również i pogan. (30) Przecież jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwia obrzezanego dzięki wierze, a nieobrzezanego – przez wiarę. (31) Czy więc przez wiarę obalamy Prawo? żadną miarą! Tylko Prawo właściwie ustawiamy.

Zadziwiająca łaska

Dzień: 19 grudnia 2013, godzina: 18:30. kategoria: Spotkania pracujących.

Po odwiedzinach w ciemnej dolinie na ostatnim spotkaniu, teraz spotkamy się z łaską. Zadziwiający i wielkoduszna jest postawa Boga.
W jaki sposób Bóg wylewa swa łaskę, jak dociera do nas i wpływa na nas? O tym już na najbliższym spotkaniu Antoni Tompolski.

A tuż po spotkaniu zapraszamy do wspólnego dołączenia do Koncertu Charytatywnego dla naszej koleżanki Julity Marek. Przeczytajcie więcej.


List do Rzymian 3,19-31
(19) A wiemy, że wszystko, co mówi Prawo, mówi do tych, którzy podlegają Prawu. I stąd każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się uznać winnym wobec Boga, (20) jako że z uczynków Prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu. (21) Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. (22) Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: (23) wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, (24) a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. (25) Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawidliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej – za dni cierpliwości Bożej – wyrażała się (26) w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i [aby pokazać], że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa. (27) Gdzież więc podstawa do chlubienia się? Została uchylona! Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. (28) Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów Prawa. (29) Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Zapewne również i pogan. (30) Przecież jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwia obrzezanego dzięki wierze, a nieobrzezanego – przez wiarę. (31) Czy więc przez wiarę obalamy Prawo? żadną miarą! Tylko Prawo właściwie ustawiamy.

Jak radzić sobie z konfliktem?

Dzień: 18 grudnia 2013, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Zapraszamy do wysłuchania konferencji Agnieszki Tompolskiej na temat tego, jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych!
Agnieszka dzieli się z nami doświadczeniem wielu życiowych sytuacji i daje praktyczną pomoc w przełamywaniu konfliktów.


A już w środę 8 stycznia Agnieszka wygłosi nauczanie „Zaskakująca łaska”, z naszego studium Listu do Rzymian.

Kolejna konferencja z cyklu Jesus lifestyle – żyć jak Jezus odbędzie się natomiast 15 stycznia. Paweł Zagórski podzieli się z nami tematem „Jak przestać się zamartwiać i zacząć żyć”.

Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach!

Ciemne drogi ciemności

Dzień: 11 grudnia 2013, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania z ostatniego spotkania, na którym Antoni Tompolski wygłosił nauczanie o grzechu, jego przyczynach i skutkach.

Dlaczego Bóg dopuszcza grzech i potem go potępia? Na tej konferencji zajdziemy na dno beznadziejności, aby zrozumieć jak okropny jest grzech i brzemienne jego konsekwencje oraz jak wielka jest łaska, która uwalnia od niewoli grzechu i jego skutków. Nie będziemy jednak omawiać łaski, o tym będzie na następnym spotkaniu. W tę środę będziemy kroczyć „ciemną doliną”.

Polecamy Wam wcześniejszą lekturę Listu do Rzymian 1,18 – 3,20.


A już w środę 18.12.2013 zapraszamy na ostatnie spotkanie studenckie przed świętami i konferencję Agnieszki Tompolskiej „Jak radzić sobie z konfliktem?”

Ciemne drogi ciemności

Dzień: 5 grudnia 2013, godzina: 18:30. kategoria: Spotkania pracujących.

Zapraszamy na najbliższe spotkanie, na którym Antoni Tompolski wygłosi nauczanie o grzechu, jego przyczynach i skutkach.

Dlaczego Bóg dopuszcza grzech i potem go potępia? Na tej konferencji zajdziemy na dno beznadziejności, aby zrozumieć jak okropny jest grzech i brzemienne jego konsekwencje oraz jak wielka jest łaska, która uwalnia od niewoli grzechu i jego skutków. Nie będziemy jednak omawiać łaski, o tym będzie za dwa tygodnie. W czwartek będziemy kroczyć „ciemną doliną”.

Polecamy Wam wcześniejszą lekturę Listu do Rzymian 1,18 – 3,20.

Spotkanie z Eucharystią

Dzień: 4 grudnia 2013, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Zapraszamy na kolejne spotkanie pastoratu studentów! W pierwszą środę miesiąca będziemy jak zwykle uczestniczyć w Eucharystii.

W tym tygodniu Eucharystii będzie towarzyszyć ostatnia nauka rekolekcji adwentowych „Jak żyć”. Zapraszamy podwójnie!

Plan spotkania:
19:00 Uwielbienie
20:00 Eucharystia
21:00 Czas wspólnoty

Ile kosztuje Dobra Nowina?

Dzień: 27 listopada 2013, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

W środę rozpoczęliśmy przygodę z listem św. Pawła do Rzymian. To dogłębne i obszerne pismo jest jednocześnie pięknym wykładem wiary, świadectwem Apostoła narodów i zapisem objawionych prawd Nowego Przymierza.

Pierwsze nauczanie było wprowadzeniem do tego bezcennego pisma Nowego Testamentu z uwzględnieniem jego myśli przewodniej z Rz 1, 16-17:
Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane: a sprawiedliwy z wiary żyć będzie.

Zachęcamy do wysłuchania nauczania, jakie wygłosił Antoni Tompolski:

Spotkanie wspólne

Dzień: 24 listopada 2013, godzina: 17:30. kategoria: Spotkania wspólne.

W listopadzie jak co miesiąc nasza wspólnota gromadzi się na spotkaniu niedzielnym. Jest to czas kiedy pragniemy razem stanąć przed Panem i razem świętować :)

Już teraz zapraszamy Cię serdecznie na spotkanie, które rozpocznie się 24 listopada o godzinie 17:30. Spotkanie rozpoczniemy Eucharystią w kaplicy akademickiej.

Będziemy modlić się uwielbieniem a także wstawienniczo w różnych intencjach wspólnoty. Razem przygotujemy oraz spożyjemy Agape, poznamy się nieco bliżej. Obejrzymy także prezentację Antka i Agnieszki Tompolskich z podróży do Izraela.

Aby dobrze przygotować spotkanie, musimy znać liczbę jego uczestników. Liczymy na Twoją obecność. Jeżeli zamierasz przyjść, prosimy wypełnij i wyślij ten formularz.

Dziękujemy i do zobaczenia :)

Ile kosztuje Dobra Nowina?

Dzień: 21 listopada 2013, godzina: 18:30. kategoria: Spotkania pracujących.

W czwartek rozpoczniemy przygodę z listem św. Pawła do Rzymian. To dogłębne i obszerne pismo jest jednocześnie pięknym wykładem wiary, świadectwem Apostoła narodów i zapisem objawionych prawd Nowego Przymierza.

Pierwsze nauczanie będzie wprowadzeniem do tego bezcennego pisma Nowego Testamentu z uwzględnieniem jego myśli przewodniej z Rz 1, 16-17:

Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane: a sprawiedliwy z wiary żyć będzie.

Zapraszam bardzo serdecznie na spotkanie.
Antoni Tompolski