To Bóg czyni wspólnotę

Dzień: 2 października 2013, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Już w najbliższą środę 2 października o godz. 19:00 powracają po wakacyjnej przerwie spotkania dla studentów! Zapraszamy wszystkich gorąco!

Spotkanie będzie wyjątkowe. Rozpoczniemy je od słowa zachęty ks. Adnrzeja, który przypomni nam jak wielka jest Boża miłość dla nas i jak Bóg zwołuje nas w jedno i czyni z nas wspólnotę. A także w czym wyraża się to bycie wspólnotą! Read more »

W jedności siła!

Dzień: 19 września 2013, godzina: 18:30. kategoria: Spotkania pracujących.

…czy to zdanie jest prawdziwe?

W najbliższy czwartek będziemy mówić o ostatnich wersetach z Listu do Filipian. Przyjrzymy się bliżej kwestii jedności i wzajemnej pomocy w naszych potrzebach. Jakie są owoce jedności? Jaka jest w niej siła?

Paweł z Tarsu mógł pisać swe listy i wypełniać swoją misję po części dzięki wsparciu finansowemu wspólnoty wierzących. Co by było, gdyby nie wspierali oni apostoła? Czy moglibyśmy czytać jego listy?

Konferencję poprowadzi nasz przyjaciel, Paul Groenewege, członek YWAM Poland.


Uwaga! W czasie wakacji czwartkowe spotkania odbywają się w DA.
Pamiętajcie o zabraniu Biblii i notatnika.


List do Filipian 4, 11-23

(11) Nie mówię tego bynajmniej z powodu niedostatku: ja bowiem nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem. (12) Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. (13) Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. (14) W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. (15) Wy, Filipianie, wiecie przecież, że na początku [głoszenia] Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden z Kościołów poza wami jednymi nie prowadził ze mną otwartego rachunku przychodu i rozchodu, (16) bo do Tesaloniki nawet raz i drugi przysłaliście na moje potrzeby. (17) Mówię zaś to bynajmniej nie dlatego, że pragnę daru, lecz pragnę owocu, który wzrasta na wasze dobro. (18) Stwierdzam, że wszystko mam, i to w obfitości: jestem w całej pełni zaopatrzony, otrzymawszy przez Epafrodyta od was wdzięczną woń, ofiarę przyjemną, miłą Bogu. (19) A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. (20) Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków! Amen. (21) Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie! Pozdrawiają was bracia, którzy są ze mną. (22) Pozdrawiają was wszyscy święci, zwłaszcza ci z domu Cezara. (23) Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa [niech będzie] z duchem waszym! Amen.

Stójcie mocno w Panu

Dzień: 5 września 2013, godzina: 18:30. kategoria: Spotkania pracujących.

Trwanie w Chrystusie jest oparte na świadomości Bożego dzieła zbawienia, które swoim zasięgiem ogarnia również nas. To nadzieja obejmująca nie tylko przyszłość, ale również naszą przeszłość i teraźniejszość. Śmierć Jezusa na krzyżu i zmartwychwstanie umożliwia nam już teraz bycie dzieckiem i dziedzicem Boga i owocuje nadzieją zmartwychwstania i życia wiecznego. Ta świadomość nowej tożsamości w Chrystusie wymaga od nas postawy jedności z innymi wierzącymi. Read more »

Dziedzictwo Bożego Królestwa

Dzień: 22 sierpnia 2013, godzina: 18:30. kategoria: Spotkania pracujących.

Kolejnym etapem po przyjęciu Dobrej Nowiny o zbawieniu, jest wejście w dziedzictwo dzieci Bożych. Boże Słowo mówi o tym, do czego zostaliśmy powołani jako Boży lud: to nie tylko zbawienie, ale świadomość dziedzictwa, które Bóg pozostawił wszystkim swoim synom i córkom.
Nauczanie poprowadzi Karol Sobczyk, lider wspólnoty Głos na Pustyni. Pamiętajmy o tym, aby wziąć ze sobą Biblię! Read more »

W jaką nowinę wierzymy?

Dzień: 1 sierpnia 2013, godzina: 18:30. kategoria: Spotkania pracujących.

Wierzymy w „Dobrą Nowinę”. Ale czy wiemy co ona właściwie mówi? Czy w pełni rozumiemy i przyjmujemy jej treść?

Jak możemy być usprawiedliwieni przed Bogiem i dostąpić zbawienia oraz zmartwychwstania? Jak możemy być częścią Bożego Królestwa? Jaką ma to dla nas wartość? Read more »

Wielkość pokory

Dzień: 4 lipca 2013, godzina: 18:30. kategoria: Spotkania pracujących.

Na najbliższym spotkaniu będziemy kontynuować rozważanie listu św. Pawła do Filipian. Fragment Flp 2, 1-11 stanowi wielkie wezwanie do pokory, która jest podstawą jedności w Ciele Chrystusa i każdej wspólnoty wierzących. Tę pokorę mamy wzorować na Chrystusie, który z miłości do nas ogołocił samego siebie. Nie ma większego poświęcenia i większej miłości niż ta, gdy ktoś oddaje życie i to jeszcze za grzesznika.

Historia nie kończy się jednak na śmierci Chrystusa. Jest kolejny akt – zmartwychwstanie. To daje nadzieję, że uniżenie może przynieść dobre owoce, zło zostanie pokonane i zatryumfuje miłość i prawda.

Flp 2, 1-11
(1) Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli – jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie – (2) dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, (3) a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. (4) Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich! (5) To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. (6) On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, (7) lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, (8) uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej. (9) Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, (10) aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. (11) I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM – ku chwale Boga Ojca.

Wszystko mogę w Tym…

Dzień: 26 czerwca 2013, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

…który mnie umacnia.” (Flp 4, 13)

Na najbliższym spotkaniu pochylimy się nad ostatnią częścią Listu do Filipian. Antoni Tompolski podzieli się z nami zachętą do tego jak znajdować swoje oparcie w Chrystusie, w każdym czasie i sytuacji, których doświadczamy. Read more »

Radość w Panu

Dzień: 19 czerwca 2013, godzina: 22:48. kategoria: Spotkania studentów.

Przed nami kolejne spotkanie z rozważaniem przesłania Listu do Filipian. Razem z Antonim Tompolskim przyjrzymy się fragmentowi Flp 4, 1-9, w którym Bóg złożył wspaniałą obietnicę i zachętę dla każdego chrześcijanina…
Read more »