Doświadczenie przemieniającej miłości

Dzień: 8 sierpnia 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Dzieło miłości Boga jest tak wielkie, że dotyka każdej sfery naszego życia i przemienia ją. Bóg sam pierwszy wyciąga swoją rękę i oferuje pomoc. Podejmuje inicjatywę nawet wówczas, gdy my jesteśmy daleko od Niego. Gdy Go szukamy, tym bardziej staje się więc dla nas źródłem przemieniającej siły poprzez Ducha Świętego, który rozlewa miłość w naszych sercach.

Jak spotkać i przeżywać Bożą miłość? Dokąd może zaprowadzić nas to doświadczenie Miłości? Na spotkaniu wspólnoty będziemy poszukiwać odpowiedzi na podstawie 5 rozdziału listu do Rzymian i 4 rozdziału I listu św. Jana. Rozważanie poprowadzi Antoni Tompolski.

Doświadczenie miłości braterskiej z Jezusem

Dzień: 1 sierpnia 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

The mirror doesn’t lie!

Loving Jesus isn’t so hard, loving Jesus in others a different story. Toninght we look to the love Jesus has for you as well as the love He has for others. He gave us an example on how to love the people around us.

Paul Groenewege

Doświadczenie miłości Ojcowskiej Boga

Dzień: 25 lipca 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Love the truth, hate the box!

Love, the most used word in songs, books and movies. We all are involved in love, either on the receiving end, the giving one, or both. But what is love? What is God’s love to us and how do we experience this? This evening we look to these questions and will look to what true love is. For God so loved the world…

Paul Groenewege

Moje doświadczenia z Lectio Divina

Dzień: 18 lipca 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Jak może wyglądać wdrażanie w życie postulatów codziennej modlitwy Słowem Bożym? Jak Bóg działa w swoim Słowie? Jak pokonywać przeszkody w spotkaniu ze Słowem? Propozycja odpowiedzi na te pytania w oparciu o sposób modlitwy Słowem Bożym „Lectio Divina” i własne doświadczenie.
Marysia Reichert

Pismo Święte – kim jestem i dokąd podążam

Dzień: 11 lipca 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Co nasz Twórca i Architekt w słowach Pisma Świętego mówi o swoim Stworzeniu? Kim jesteśmy? Jakie są nasze mocne i słabe strony i co z tego wynika? Jaki jest cel naszego życia? Dokąd zmierzamy? Jak dzięki znajomości tego kim jesteśmy możemy osiągnąć cel ostateczny?
Michał Pawłowski

Ostatni nakaz – idźcie i głoście

Dzień: 4 lipca 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Każda Ewangelia zawiera opisy spotkań Chrystusa Zmartwychwstałego z Apostołami i innymi uczniami. I każda z nich zawiera wezwanie jakie stawia Jezus swoim naśladowcom: idźcie i głoście. Wydaje się, że nie ma dla Mistrza sprawy ważniejszej niż ta, by Ewangelia czyli Dobra Nowina dotarła do każdego człowieka na ziemi. Najbliższa konferencja będzie o tym, dlaczego jest to tak ważne i kto dzisiaj jest odpowiedzialny za kontynuowanie misji Apostołów.

„Tak i język jest ogniem”

Dzień: 27 czerwca 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

„Tak i język jest ogniem”. Czy nasza mowa może zmieniać świat wokół nas? Czy wpływa na nasze życie? W trakcie konferencji postaramy się dowiedzieć co Pismo Święte mówi o roli naszego języka w relacjach z bliźnimi.
Piotr Kubiś

Życie oparte o słowo – jak stosować prawdy Słowa w życiu

Dzień: 20 czerwca 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Codzienna lektura kodeksu drogowego sama w sobie nie czyni jeszcze z nikogo dobrego kierowcy. Czy z rozważaniem Pisma Świętego jest podobnie? Czy może dobra jego znajomość gwarantuje mocną relację z Bogiem i owocne życie? A może mimo niej można cały czas podążać niewłaściwymi drogami?

Pismo Święte – więzi i relacje we wspólnocie

Dzień: 13 czerwca 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Wspólnota, Koinonija to grupa ludzi, która ma ze sobą coś wspólnego. Jakie więzi powinny być dominujące? Wyrażenia „jedni drugim” lub „wzajemnie” dość często pojawiają się w Nowym Testamencie. Do jakich postaw się odnoszą? Konferencja będzie poświęcona najważniejszym wezwaniom stawianym chrześcijanom, rzeczom, które maja być ich znakiem rozpoznawczym.

Poleganie na obietnicach

Dzień: 6 czerwca 2012, godzina: 16:56. kategoria: Spotkania studentów.

Podczas tej krótkiej konferencji – potrwa ok. 10 minut – spróbujemy zatrzymać się nad tym co oznacza poleganie na obietnicach, które dał nam Bóg? Skąd mamy wiedzieć, że one nas w ogóle dotyczą i co zrobić w chwili zwątpienia?