Nie biegam na próżno!

Dzień: 19 grudnia 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Otrzymanie Ducha Świetego wiąże się zawsze z posłaniem. Nasza wiara i posłuszeństwo Duchowi Świętemu wyraża się, nie tylko w tym, co robimy, ale również w tym, czego nie robimy. Wiara to coś, co otrzymujemy i zawdzięczamy ją Duchowi Świętemu.

Spotkanie z Eucharystią

Dzień: 5 grudnia 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Jak w każdą pierwszą środę miesiąca, po wspólnym uwielbieniu udajemy się razem na akademicką mszę świętą.

Po zakończeniu eucharystii zapraszamy ponownie do sali akademickiej naszego duszpasterstwa na poczęstunek i czas wspólnoty.

Co Bóg robi z człowiekiem?

Dzień: 28 listopada 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Podczas najbliższego spotkania wspólnoty przyglądać się będziemy kolejnym wersetom I rozdziału Listu do Galatów (Ga 1, 10-24). Zadamy sobie pytanie o objawienie i powołanie człowieka wspólnie ze św. Pawłem, który przybliży nam swoją historię doświadczenia spotkania Jezusa Chrystusa. Doświadczenie to jest drogą na całe życie, która pozwala nam wyjść z siebie i stanąć obok siebie. W tym sensie miłość i prawda dana nam przez Ducha Świętego wyjmuje nas z naszej egoistycznej, egocentrycznej miłości własnej i przenosi w świat, w którym miłość funkcjonuje doskonale. Wykład poprowadzi Darek Łachmanek.

Bóg wie co robi

Dzień: 21 listopada 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Zapraszamy na nauczanie otwierające cykl spotkań poświęconych treści listu św. Pawła do Galatów. Pierwsze dziewięć wersetów listu pokaże nam najważniejsze i kluczowe przesłanie Pawła. Będą one również dla nas wezwaniem do odpowiedzi na pytanie: jaka jest treść ewangelii i czy jest ona jedyna i wystarczająca? Wykład poprowadzi Kasia Wołoch.

Spotkanie z Eucharystią

Dzień: 7 listopada 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Jak w każdą pierwszą środę miesiąca, po wspólnym uwielbieniu udajemy się razem na akademicką mszę świętą.

Po zakończeniu eucharystii zapraszamy ponownie do sali akademickiej naszego duszpasterstwa na poczęstunek i czas wspólnoty.

Droga doskonalsza

Dzień: 24 października 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Na najbliższym spotkaniu wspólnoty podsumujemy tematykę obecności Ducha Świętego w życiu Kościoła. Jedną z Jego posług jest wylewanie miłości do naszych serc: Rz. 5, 8. Najpiękniej o tej miłości pisze św. Paweł w liście do Koryntian. W tym mieście bowiem było wiele przejawów charyzmatycznych przy jednoczesnych rażących nadużyciach w postawie do bliźniego. Hymn o miłości jest właśnie umieszczony w tym kontekście. Św. Paweł wskazuje, że wszelkie przejawy charyzmatów stają się bezużyteczne, jeżeli we wspólnocie nie są otoczone i poprzedzone przejawami bezinteresownej miłości. Św. Jan napisał, że miłość jest z Boga i my możemy naprawdę kochać ponieważ sami wpierw zostaliśmy naprawdę pokochani. Św. Paweł opisuje właśnie tę miłość, boską, pełną, doskonałą. Czy szukamy w naszym życiu chrześcijańskim doskonałości? Myślę, że tak, bo przecież cokolwiek innego było by już niewarte poszukiwań. Przyjrzymy się temu, co św. Paweł napisał, zobaczymy, że droga do doskonałości wiedzie przez charyzmaty, ale na nich się nie zatrzymuje. Idzie dalej (bliżej, mocniej i więcej) – charyzmat jest darem, a my musimy dać naszą odpowiedź. I ma to być odpowiedź miłości.

Wiara rodzi się z tego co się słyszy

Dzień: 17 października 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

„Wiara rodzi się z tego co się słyszy, tym zaś co się słyszy jest Słowo Chrystusa”. Święty Paweł kreśląc te słowa wskazywał na potrzebę głoszenia Ewangelii, która istotnie jest dobrą nowiną. Wcześniej wskazywał na różnicę pomiędzy łaską a gorliwością i uczynkami. W kontekście jest również słowo kerygmatu czyli jak napisze Cantalamessa „pierwsze głoszenie”, które jest w stanie zrodzić do życia, czyli wzbudzić wiarę dającą usprawiedliwienie i zbawienie. Na spotkaniu dotkniemy więc samej esencji chrześcijaństwa i co ciekawe bardzo aktualnej w dobie nowej ewangelizacji.

Jeden Duch, Jedno Ciało

Dzień: 3 października 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Na najbliższym spotkaniu wspólnoty rozważymy fragment z 12 rozdziału 1 listu św. Pawła do Koryntian, który mówi o chrzcie w Duchu Świętym i jego konsekwencji w naszym życiu i życiu kościoła. Dla kogo jest chrzest w Duchu Świętym? Zaczniemy od zapowiedzi Jana Chrzciciela i zobaczymy jak wielki był z niego charyzmatyk! Poprzez Ewangelię i Dzieje (oczywiście wyrywkowo-kontekstowo) dojdziemy do I Kor. 12, 13 aby zobaczyć posługę Ducha Świętego: do kogo jest skierowana oraz spróbujemy sobie wyjaśnić dwie kwestie: co oznacza, że Duch się objawia dla [wspólnego] dobra i dlaczego udziela się każdemu tak jak [On] chce. To, mam nadzieję, doprowadzi nas do lepszego zrozumienia czym jest Ciało i ostatecznie do lepszego funkcjonowania w nim. Dużo, jak na jeden raz. Serdecznie zapraszam.

Mowa szkodliwa, mowa budująca

Dzień: 26 września 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

W najbliższą środę zastanowimy się wspólnie nad tym, dlaczego tak ważne jest panowanie nad językiem, i jaką moc ma dobre, budujace słowo. Moc niezwykłą, której każdy z nas z pewnością już doświadczył. Słowo może budować ale też i ranić. Co mogę zrobić, aby moja mowa była błogoslawieństwem dla innych? Skąd czerpać siły i motywację?