Jedni drugich brzemiona noście

Dzień: 19 września 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Wszyscy doświadczamy lepszych i gorszych dni, okresów optymizmu i takich, gdy różne okoliczności nas przygnębiają. Tak samo jest z naszą wiarą i trwaniem przy Bogu. Jest ona dynamiczna i czasem tak silna, że możemy się nią dzielić z innymi a czasem tak słaba, że potrzebujemy zachęty i pomocy ze strony innych. Wezwanie św. Pawła: „Jeden drugiego brzemiona noście” odnosi się do życia we wspólnocie. Wspólnota to między innymi współodpowiedzialność za siebie, również za duchowe aspekty naszego życia. Wezwanie, by nie zamykać się w kręgu własnej wygody, ale spojrzeć wokoło i dostrzec potrzebę u drugiej osoby no i oczywiście właściwie zareagować, by ulżyć ciężarom bliźniego, takie wezwanie jest dziś również bardzo aktualne. Ten temat podejmiemy na spotkaniu 19 września.

Gdzie dwaj albo trzej…

Dzień: 12 września 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Jezus pozostawił swoim uczniom obietnicę, że będzie pośród nich nawet, gdy ich opuści. Mówił też, co zostało zapisane przez św. Jana w Ewangelii, że pożyteczne jest Jego odejście, gdyż wtedy pośle Pocieszyciela, a zaraz potem, że Sam przyjdzie do nich i będzie w nich obecny. Na spotkaniu pochylimy się nad 14 rozdziałem Ewangelii wg. św. Jana i zastanowimy nad tym, w jaki sposób Jezus jest obecny i jak ta obecność powinna wpływać na nas dzisiaj. Całe pokolenia Izraela, królowie i prorocy marzyli o tym, by wejść w obecność Pana i spotkać się z Nim. A my dzisiaj mamy na co dzień i lekceważymy to, co było dla nich najwyższym przywilejem. Bóg pozostaje jednak wierny Swoim obietnicom i jest obecny w Kościele w różnych wymiarach i na wiele sposobów.

Przynaglenie miłości

Dzień: 5 września 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Pomysł, że miłość nas do czegoś przynagla pochodzi od świętego Pawła. W swoim drugim liście do Koryntian opisuje on, jak miłość Boga doprowadziła do wielkiej ofiary Syna. Ta sama miłość motywuje każdego z nas, aby ogłaszać to dzieło Boga każdemu człowiekowi. Każdy kto spotkał osobiście Chrystusa, doświadczył Jego miłości ma pragnienie przekazywania jej dalej. Tej miłości nie można zatrzymać. Apostoł Paweł odczuwa to pragnienie nawet jako przynaglenie wiedząc jak dramatycznie ludzie potrzebują usłyszeć o Bożej miłości, o Jego planie zbawienia. Podczas spotkania bedziemy zastanawiać się nad tym skąd Święty Paweł miał takie przynaglenie i czy  my również powinniśmy mieć równie wielką motywację.

Doświadczenie miłości Boga w modlitwie

Dzień: 29 sierpnia 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Modlitwa jest darem. Bóg ofiarował nam możliwość spotkania Go i rozmowy z Nim. To największy przywilej we wszechświecie: móc spotkać Swojego Stwórcę i prowadzić z Nim dialog. Ten, który nas kocha pragnie słuchać nas i dzielić się z nami Swoją łaską. Niestety często lekceważymy ten przywilej i zapominamy o Tym, który na nas nieustannie czeka. Czasem jest tak, że przychodzimy do Boga tylko z naszymi sprawami, jak do urzędu, by coś załatwić. A On chce ofiarować o wiele więcej. To spotkanie z kimś, kto nas kocha. To dialog z Miłością. Ta miłość się udziela, przepływa. Możemy jej doświadczyć. Nawet gdy rozmawiasz z kimś bliskim, możesz poczuć się zrozumiany, wysłuchany, kochany. A Bóg jest nieskończenie większy, nieskończenie bardziej kocha i doskonale rozumie. Tę miłość możesz spotkać i możesz ją poczuć, jeśli nie jesteś skoncentrowany tylko na swoich własnych sprawach. Na spotkaniu wspólnoty będziemy się zastanawiać nad tym jak doświadczać tej intymności czerpiąc wzorce z postawy naszego Pana.

Doświadczenie Bożej miłości w cierpieniu

Dzień: 22 sierpnia 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Co Bóg mówi na temat cierpienia? Jak przejść zwycięsko przez trudne chwile w naszym życiu? Podczas tego spotkania wspólnoty, wspólnie z Sewerynem Osowskim, pochylimy się m.in. nad odpowiedzią na powyższe pytania.

Doświadczenie przemieniającej miłości

Dzień: 8 sierpnia 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Dzieło miłości Boga jest tak wielkie, że dotyka każdej sfery naszego życia i przemienia ją. Bóg sam pierwszy wyciąga swoją rękę i oferuje pomoc. Podejmuje inicjatywę nawet wówczas, gdy my jesteśmy daleko od Niego. Gdy Go szukamy, tym bardziej staje się więc dla nas źródłem przemieniającej siły poprzez Ducha Świętego, który rozlewa miłość w naszych sercach.

Jak spotkać i przeżywać Bożą miłość? Dokąd może zaprowadzić nas to doświadczenie Miłości? Na spotkaniu wspólnoty będziemy poszukiwać odpowiedzi na podstawie 5 rozdziału listu do Rzymian i 4 rozdziału I listu św. Jana. Rozważanie poprowadzi Antoni Tompolski.

Doświadczenie miłości braterskiej z Jezusem

Dzień: 1 sierpnia 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

The mirror doesn’t lie!

Loving Jesus isn’t so hard, loving Jesus in others a different story. Toninght we look to the love Jesus has for you as well as the love He has for others. He gave us an example on how to love the people around us.

Paul Groenewege

Doświadczenie miłości Ojcowskiej Boga

Dzień: 25 lipca 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Love the truth, hate the box!

Love, the most used word in songs, books and movies. We all are involved in love, either on the receiving end, the giving one, or both. But what is love? What is God’s love to us and how do we experience this? This evening we look to these questions and will look to what true love is. For God so loved the world…

Paul Groenewege

Moje doświadczenia z Lectio Divina

Dzień: 18 lipca 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Jak może wyglądać wdrażanie w życie postulatów codziennej modlitwy Słowem Bożym? Jak Bóg działa w swoim Słowie? Jak pokonywać przeszkody w spotkaniu ze Słowem? Propozycja odpowiedzi na te pytania w oparciu o sposób modlitwy Słowem Bożym „Lectio Divina” i własne doświadczenie.
Marysia Reichert

Pismo Święte – kim jestem i dokąd podążam

Dzień: 11 lipca 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Co nasz Twórca i Architekt w słowach Pisma Świętego mówi o swoim Stworzeniu? Kim jesteśmy? Jakie są nasze mocne i słabe strony i co z tego wynika? Jaki jest cel naszego życia? Dokąd zmierzamy? Jak dzięki znajomości tego kim jesteśmy możemy osiągnąć cel ostateczny?
Michał Pawłowski