Doświadczenie miłości Boga w modlitwie

Dzień: 29 sierpnia 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Modlitwa jest darem. Bóg ofiarował nam możliwość spotkania Go i rozmowy z Nim. To największy przywilej we wszechświecie: móc spotkać Swojego Stwórcę i prowadzić z Nim dialog. Ten, który nas kocha pragnie słuchać nas i dzielić się z nami Swoją łaską. Niestety często lekceważymy ten przywilej i zapominamy o Tym, który na nas nieustannie czeka. Czasem jest tak, że przychodzimy do Boga tylko z naszymi sprawami, jak do urzędu, by coś załatwić. A On chce ofiarować o wiele więcej. To spotkanie z kimś, kto nas kocha. To dialog z Miłością. Ta miłość się udziela, przepływa. Możemy jej doświadczyć. Nawet gdy rozmawiasz z kimś bliskim, możesz poczuć się zrozumiany, wysłuchany, kochany. A Bóg jest nieskończenie większy, nieskończenie bardziej kocha i doskonale rozumie. Tę miłość możesz spotkać i możesz ją poczuć, jeśli nie jesteś skoncentrowany tylko na swoich własnych sprawach. Na spotkaniu wspólnoty będziemy się zastanawiać nad tym jak doświadczać tej intymności czerpiąc wzorce z postawy naszego Pana.

Doświadczenie Bożej miłości w cierpieniu

Dzień: 22 sierpnia 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Co Bóg mówi na temat cierpienia? Jak przejść zwycięsko przez trudne chwile w naszym życiu? Podczas tego spotkania wspólnoty, wspólnie z Sewerynem Osowskim, pochylimy się m.in. nad odpowiedzią na powyższe pytania.

Doświadczenie przemieniającej miłości

Dzień: 8 sierpnia 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Dzieło miłości Boga jest tak wielkie, że dotyka każdej sfery naszego życia i przemienia ją. Bóg sam pierwszy wyciąga swoją rękę i oferuje pomoc. Podejmuje inicjatywę nawet wówczas, gdy my jesteśmy daleko od Niego. Gdy Go szukamy, tym bardziej staje się więc dla nas źródłem przemieniającej siły poprzez Ducha Świętego, który rozlewa miłość w naszych sercach.

Jak spotkać i przeżywać Bożą miłość? Dokąd może zaprowadzić nas to doświadczenie Miłości? Na spotkaniu wspólnoty będziemy poszukiwać odpowiedzi na podstawie 5 rozdziału listu do Rzymian i 4 rozdziału I listu św. Jana. Rozważanie poprowadzi Antoni Tompolski.

Doświadczenie miłości braterskiej z Jezusem

Dzień: 1 sierpnia 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

The mirror doesn’t lie!

Loving Jesus isn’t so hard, loving Jesus in others a different story. Toninght we look to the love Jesus has for you as well as the love He has for others. He gave us an example on how to love the people around us.

Paul Groenewege

Doświadczenie miłości Ojcowskiej Boga

Dzień: 25 lipca 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Love the truth, hate the box!

Love, the most used word in songs, books and movies. We all are involved in love, either on the receiving end, the giving one, or both. But what is love? What is God’s love to us and how do we experience this? This evening we look to these questions and will look to what true love is. For God so loved the world…

Paul Groenewege

Moje doświadczenia z Lectio Divina

Dzień: 18 lipca 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Jak może wyglądać wdrażanie w życie postulatów codziennej modlitwy Słowem Bożym? Jak Bóg działa w swoim Słowie? Jak pokonywać przeszkody w spotkaniu ze Słowem? Propozycja odpowiedzi na te pytania w oparciu o sposób modlitwy Słowem Bożym „Lectio Divina” i własne doświadczenie.
Marysia Reichert

Pismo Święte – kim jestem i dokąd podążam

Dzień: 11 lipca 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Co nasz Twórca i Architekt w słowach Pisma Świętego mówi o swoim Stworzeniu? Kim jesteśmy? Jakie są nasze mocne i słabe strony i co z tego wynika? Jaki jest cel naszego życia? Dokąd zmierzamy? Jak dzięki znajomości tego kim jesteśmy możemy osiągnąć cel ostateczny?
Michał Pawłowski

Ostatni nakaz – idźcie i głoście

Dzień: 4 lipca 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Każda Ewangelia zawiera opisy spotkań Chrystusa Zmartwychwstałego z Apostołami i innymi uczniami. I każda z nich zawiera wezwanie jakie stawia Jezus swoim naśladowcom: idźcie i głoście. Wydaje się, że nie ma dla Mistrza sprawy ważniejszej niż ta, by Ewangelia czyli Dobra Nowina dotarła do każdego człowieka na ziemi. Najbliższa konferencja będzie o tym, dlaczego jest to tak ważne i kto dzisiaj jest odpowiedzialny za kontynuowanie misji Apostołów.

„Tak i język jest ogniem”

Dzień: 27 czerwca 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

„Tak i język jest ogniem”. Czy nasza mowa może zmieniać świat wokół nas? Czy wpływa na nasze życie? W trakcie konferencji postaramy się dowiedzieć co Pismo Święte mówi o roli naszego języka w relacjach z bliźnimi.
Piotr Kubiś

Życie oparte o słowo – jak stosować prawdy Słowa w życiu

Dzień: 20 czerwca 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Codzienna lektura kodeksu drogowego sama w sobie nie czyni jeszcze z nikogo dobrego kierowcy. Czy z rozważaniem Pisma Świętego jest podobnie? Czy może dobra jego znajomość gwarantuje mocną relację z Bogiem i owocne życie? A może mimo niej można cały czas podążać niewłaściwymi drogami?