Pismo Święte – kim jestem i dokąd podążam

Dzień: 11 lipca 2012, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Co nasz Twórca i Architekt w słowach Pisma Świętego mówi o swoim Stworzeniu? Kim jesteśmy? Jakie są nasze mocne i słabe strony i co z tego wynika? Jaki jest cel naszego życia? Dokąd zmierzamy? Jak dzięki znajomości tego kim jesteśmy możemy osiągnąć cel ostateczny?
Michał Pawłowski