Rozważanie nad psalmem

Dzień: 20 lipca 2017, Godzina: 19:00
Spotkania pracujących

19:00 Uwielbienie
20:00 Rozważanie nad psalmem – Marek Filipiak
21:00 Czas wspólnoty