Silniejszy od nienawiści – Tim Guenard

Dzień: 21 marca 2018, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

19:00 Uwielbienie
20:00 Eucharystia
20:30 Spotkanie w kościele NMP z Lourdes
22:00 Czas Wspólnoty