Sobór Watykański II i odnowa Kościoła Katolickiego

Dzień: 3 października 2017, Godzina: 18:30
Spotkania wtorkowe "Oliwki"

18:30 Czas wspólnoty
19:15 Uwielbienie
20:15 „Sobór Watykański II i odnowa Kościoła Katolickiego” – Marek Jabłeka