Spotkania pracujących

Dary duchowe

Dzień: 7 listopada 2013, Godzina: 18:30
Spotkania pracujących

Zapraszamy na spotkanie na temat darów duchowych. Czym są, jak można je otrzymać, do czego służą…?

Moje miejsce w Kościele

Dzień: 3 października 2013, Godzina: 18:30
Spotkania pracujących

Do jakiego szczególnego dzieła uzdolnił nas Pan? Jak odkrywać radość w służbie? Na te i inne pytania spróbuje pomóc nam odpowiedzieć Antoni Tompolski w czasie nauczania. Po nauczaniu będziemy wspólnie modlić się o rozeznania swojego szczególnego miejsca posługi w Kościele.

W jedności siła!

Dzień: 19 września 2013, Godzina: 18:30
Spotkania pracujących

…czy to zdanie jest prawdziwe?

W najbliższy czwartek będziemy mówić o ostatnich wersetach z Listu do Filipian. Przyjrzymy się bliżej kwestii jedności i wzajemnej pomocy w naszych potrzebach. Jakie są owoce jedności? Jaka jest w niej siła?

Stójcie mocno w Panu

Dzień: 5 września 2013, Godzina: 18:30
Spotkania pracujących

Trwanie w Chrystusie jest oparte na świadomości Bożego dzieła zbawienia, które swoim zasięgiem ogarnia również nas. To nadzieja obejmująca nie tylko przyszłość, ale również naszą przeszłość i teraźniejszość. Śmierć Jezusa na krzyżu i zmartwychwstanie umożliwia nam już teraz bycie dzieckiem i dziedzicem Boga i owocuje nadzieją zmartwychwstania i życia wiecznego. Ta świadomość nowej tożsamości w… Read more »

Dziedzictwo Bożego Królestwa

Dzień: 22 sierpnia 2013, Godzina: 18:30
Spotkania pracujących

Kolejnym etapem po przyjęciu Dobrej Nowiny o zbawieniu, jest wejście w dziedzictwo dzieci Bożych. Boże Słowo mówi o tym, do czego zostaliśmy powołani jako Boży lud: to nie tylko zbawienie, ale świadomość dziedzictwa, które Bóg pozostawił wszystkim swoim synom i córkom. Nauczanie poprowadzi Karol Sobczyk, lider wspólnoty Głos na Pustyni. Pamiętajmy o tym, aby wziąć… Read more »

W jaką nowinę wierzymy?

Dzień: 1 sierpnia 2013, Godzina: 18:30
Spotkania pracujących

Wierzymy w „Dobrą Nowinę”. Ale czy wiemy co ona właściwie mówi? Czy w pełni rozumiemy i przyjmujemy jej treść? Jak możemy być usprawiedliwieni przed Bogiem i dostąpić zbawienia oraz zmartwychwstania? Jak możemy być częścią Bożego Królestwa? Jaką ma to dla nas wartość?

Wielkość pokory

Dzień: 4 lipca 2013, Godzina: 18:30
Spotkania pracujących

Na najbliższym spotkaniu będziemy kontynuować rozważanie listu św. Pawła do Filipian. Fragment Flp 2, 1-11 stanowi wielkie wezwanie do pokory, która jest podstawą jedności w Ciele Chrystusa i każdej wspólnoty wierzących. Tę pokorę mamy wzorować na Chrystusie, który z miłości do nas ogołocił samego siebie. Nie ma większego poświęcenia i większej miłości niż ta, gdy… Read more »

Wstęp do Listu do Filipian

Dzień: 6 czerwca 2013, Godzina: 18:30
Spotkania pracujących

List św. Pawła do Filipian jest jedną z najpiękniejszych ksiąg Nowego Testamentu. Jest to tekst pisany do przyjaciół przez kogoś, kto ich zna, kocha i rozumie. Więcej, jest to list pisany przez lidera do wspólnoty, która rośnie i umacnia się, podejmuje dzieła Pana, ewangelizuje. Jest to w końcu tekst pisany z więzienia do tych, którzy… Read more »