Spotkania pracujących

List do Rzymian 16

Dzień: 3 lipca 2014, Godzina: 18:30
Spotkania pracujących

Na najbliższym spotkaniu omówimy końcowe akapity listu do Rzymian 15,14 – 16, 27 Zobaczymy, jak wiele ten fragment mówi nam o życiu Apostoła Pawła, jego sercu, towarzyszach, planach, radościach i troskach. Czytając te wersety rośnie przed nami obraz dzieła, które zostało zbudowane przez Boga poprzez posługę tylko jednego ale do końca wiernego człowieka. Najbardziej porusza… Read more »

List do Rzymian 13

Dzień: 5 czerwca 2014, Godzina: 18:30
Spotkania pracujących

Na najbliższym spotkaniu przyjrzymy się kolejnym rozdziałom listu do Rzymian. Podają one wskazówki dla dwóch obszarów naszego życia: traktowanie władzy świeckiej oraz podejście do różnic w poglądach z innymi wierzącymi. To bardzo aktualne tematy, powiedzielibyśmy: polityka i konflikty interpersonalne. Dobre szczególnie na czas wyborów:) Apostoł podaje Boże wskazania, które pragnie streścić w tym jednym nakazie:… Read more »

Misje parafialne

Dzień: 22 maja 2014, Godzina: 18:30
Spotkania pracujących

W tym tygodniu włączamy się w przeżywanie misji razem z naszą wspólnotą parafialną. Zapraszamy Was gorąco!

Bóg jest wierny Swoim obietnicom

Dzień: 3 kwietnia 2014, Godzina: 18:30
Spotkania pracujących

W 9 i 10 rozdziale Listu do Rzymian św. Paweł pomaga nam zrozumieć Boże działanie w historii. Bóg spełnia swoją wolę pomimo niewierności człowieka, a może ponad jego niewiernością. Rozdziały te pomagaja zrozumieć Bożą suwerenność i pogodzić ją z wolną wolą człowieka. Są też najpełniejszym wyłożeniem kerygmatu, czyli sedna Ewangelii

Klucz do pokonania grzechu

Dzień: 6 marca 2014, Godzina: 18:30
Spotkania pracujących

W naszym rozważaniu 7 rozdziału listu św. Pawła do Rzymian kontynuujemy myśl rozpoczętą w piątym rozdziale, a mianowicie: Jakie są skutki usprawiedliwienia w naszym życiu? O ile 5 rozdział mówił o pokoju z Bogiem, który mamy w Chrystusie o tyle dwa następne rozdziały mówią o naszej walce z grzechem. Z jednej strony ciągle grzeszni, a z drugiej już uwolnieni od grzechu i usprawiedliwieni w Chrystusie.

Złączeni z Chrystusem

Dzień: 20 lutego 2014, Godzina: 18:30
Spotkania pracujących

Konferencje wygłosi dla nas ks. Andrzej Telus, nasz duszpasterz. Mowa będzie o tym, że człowiek przez chrzest zostaje złączony z Chrystusem, dlatego od tego momentu nie powinien mieć nic wspólnego z grzechem. Chrześcijanin w sposób definitywny odcina się od grzechu, aby móc na zawsze przebywać z Chrystusem, który żyje na wieki. Dokonuje się to na pięciu etapach: uznania grzechu, szczerego żalu, zerwania z grzechem, zniszczenie grzesznego ciała, współpracy z Bogiem przez cierpienie i uwielbienie.

Pokój z Bogiem

Dzień: 6 lutego 2014, Godzina: 18:30
Spotkania pracujących

Na kolejnym spotkaniu z Listem do Rzymian, zastanowimy sie wspólnie nad „owocami” Bożego uprawiedliwienia: pokojem, nadzieją i miłością. Czym jest „pokój z Bogiem”i co wnosi w życie każdego z nas? Jaki jest sens „ucisków”, do jakich Bóg dopuszcza w naszym życiu? I o jednym z wersetów, który wszyscy znamy na pamięć…