Spotkania pracujących

Klucz do pokonania grzechu

Dzień: 6 marca 2014, Godzina: 18:30
Spotkania pracujących

W naszym rozważaniu 7 rozdziału listu św. Pawła do Rzymian kontynuujemy myśl rozpoczętą w piątym rozdziale, a mianowicie: Jakie są skutki usprawiedliwienia w naszym życiu? O ile 5 rozdział mówił o pokoju z Bogiem, który mamy w Chrystusie o tyle dwa następne rozdziały mówią o naszej walce z grzechem. Z jednej strony ciągle grzeszni, a z drugiej już uwolnieni od grzechu i usprawiedliwieni w Chrystusie.

Złączeni z Chrystusem

Dzień: 20 lutego 2014, Godzina: 18:30
Spotkania pracujących

Konferencje wygłosi dla nas ks. Andrzej Telus, nasz duszpasterz. Mowa będzie o tym, że człowiek przez chrzest zostaje złączony z Chrystusem, dlatego od tego momentu nie powinien mieć nic wspólnego z grzechem. Chrześcijanin w sposób definitywny odcina się od grzechu, aby móc na zawsze przebywać z Chrystusem, który żyje na wieki. Dokonuje się to na pięciu etapach: uznania grzechu, szczerego żalu, zerwania z grzechem, zniszczenie grzesznego ciała, współpracy z Bogiem przez cierpienie i uwielbienie.

Pokój z Bogiem

Dzień: 6 lutego 2014, Godzina: 18:30
Spotkania pracujących

Na kolejnym spotkaniu z Listem do Rzymian, zastanowimy sie wspólnie nad „owocami” Bożego uprawiedliwienia: pokojem, nadzieją i miłością. Czym jest „pokój z Bogiem”i co wnosi w życie każdego z nas? Jaki jest sens „ucisków”, do jakich Bóg dopuszcza w naszym życiu? I o jednym z wersetów, który wszyscy znamy na pamięć…

Uwierzyć jak Abraham

Dzień: 16 stycznia 2014, Godzina: 18:30
Spotkania pracujących

Już wkrótce kolejne spotkanie z Listem do Rzymian. Tym razem, wspólnie z Michasią Chłopecką, przyjrzymy się poniższemu fragmentowi: List do Rzymian 4, 1-25

Zadziwiająca łaska

Dzień: 19 grudnia 2013, Godzina: 18:30
Spotkania pracujących

Po odwiedzinach w ciemnej dolinie na ostatnim spotkaniu, teraz spotkamy się z łaską. Zadziwiający i wielkoduszna jest postawa Boga.
W jaki sposób Bóg wylewa swa łaskę, jak dociera do nas i wpływa na nas? O tym już na najbliższym spotkaniu Antoni Tompolski.

Ciemne drogi ciemności

Dzień: 5 grudnia 2013, Godzina: 18:30
Spotkania pracujących

Dlaczego Bóg dopuszcza grzech i potem go potępia? Na tej konferencji zajdziemy na dno beznadziejności, aby zrozumieć jak okropny jest grzech i brzemienne jego konsekwencje oraz jak wielka jest łaska, która uwalnia od niewoli grzechu i jego skutków.

Ile kosztuje Dobra Nowina?

Dzień: 21 listopada 2013, Godzina: 18:30
Spotkania pracujących

W czwartek rozpoczniemy przygodę z listem św. Pawła do Rzymian. To dogłębne i obszerne pismo jest jednocześnie pięknym wykładem wiary, świadectwem Apostoła narodów i zapisem objawionych prawd Nowego Przymierza.

Dary duchowe

Dzień: 7 listopada 2013, Godzina: 18:30
Spotkania pracujących

Zapraszamy na spotkanie na temat darów duchowych. Czym są, jak można je otrzymać, do czego służą…?

Moje miejsce w Kościele

Dzień: 3 października 2013, Godzina: 18:30
Spotkania pracujących

Do jakiego szczególnego dzieła uzdolnił nas Pan? Jak odkrywać radość w służbie? Na te i inne pytania spróbuje pomóc nam odpowiedzieć Antoni Tompolski w czasie nauczania. Po nauczaniu będziemy wspólnie modlić się o rozeznania swojego szczególnego miejsca posługi w Kościele.