Spotkania pracujących

Dzień: 26 stycznia 2017, Godzina: 19:00
Spotkania pracujących

19:00 Uwielbienie 20:00 Nauczanie – temat podany będzie wkrótce 21:00 Czas Wspólnoty

Zapraszamy na Rekolekcje!

Dzień: 5 stycznia 2017, Godzina: 18:00
Spotkania pracujących

Nowy Rok to idealny początek na zatrzymanie się w zacisznej, urokliwej Czarnej Górze, na wspólną modlitwę oraz dziękczynienie. Noworoczne rekolekcje pragniemy oprzeć o fragment z Ewangelii św. Łukasza 24,49 chcemy stać się „Ludem Napełnionym Duchem”. Będzie to czas skupieniu się na trzech kwestiach: -uwielbieniu, ku Bogu; -byciu we wspólnocie, ku braciom i siostrom; -świadectwie, ku… Read more »