Spotkania pracujących

Posługa darami w miłości

Dzień: 3 marca 2016, Godzina: 19:00
Spotkania pracujących

Będziemy mówić o posłudze darami w miłości, a konkretnie to powie nam o tym Antek Tompolski, a my, mam nadzieję, bedziemy się w tym ćwiczyć :) przyjdźcie z radosnym sercem abyśmy mogli razem w jedności uwielbić Boga i podzielić się wszelkim dobrem jakie od Niego otrzymujemymy

Dar proroctwa

Dzień: 11 lutego 2016, Godzina: 19:00
Spotkania pracujących

W odróżnieniu od Starego Testamentu, w którym jedynie pewni Izraelici byli wybierani, aby być prorokami, w Nowym przymierzu, ustanowionym w Jezusie, Duch Święty wylany jest na wszystkich wierzących. ponieważ wszystkim chrześcijanom obiecano dar Ducha Świętego, wszystkim nam dano udział w duchu proroczym. Sobót Watykański II naucza: święty Lud Boży ma także udział w prorockim urzędzie… Read more »

Owoc Ducha!

Dzień: 28 stycznia 2016, Godzina: 19:00
Spotkania pracujących

Owoc Ducha Świętego widoczny w życiu wierzącego w obfitości, jest znakiem jego bogatego, duchowego życia, najlepszym świadectwem uwiarygodniającym przynależność do Jezusa Chrystusa, żywym wyznaniem wiary.

Wyprawa wgłąb więzień świata

Dzień: 7 stycznia 2016, Godzina: 19:00
Spotkania pracujących

W najbliższą sobotę odbędzie się w Krakowie szkolenie przygotowujące do prowadzenia Alpha w Więzieniu. Poprowadzi je Peter Jones, który odpowiada za rozwój tego typu Alpha na świecie. Peter przylatuje do Krakowa już w czwartek, m. in. po to, by spotkać się z różnymi osobami zaangażowanymi w pracę z więźniami, odwiedzić zakład karny w Wadowicach itp., ale… Read more »