Spotkania studentów

Jedni drugich brzemiona noście

Dzień: 19 września 2012, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Wszyscy doświadczamy lepszych i gorszych dni, okresów optymizmu i takich, gdy różne okoliczności nas przygnębiają. Tak samo jest z naszą wiarą i trwaniem przy Bogu. Jest ona dynamiczna i czasem tak silna, że możemy się nią dzielić z innymi a czasem tak słaba, że potrzebujemy zachęty i pomocy ze strony innych. Wezwanie św. Pawła: „Jeden… Read more »

Gdzie dwaj albo trzej…

Dzień: 12 września 2012, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Jezus pozostawił swoim uczniom obietnicę, że będzie pośród nich nawet, gdy ich opuści. Mówił też, co zostało zapisane przez św. Jana w Ewangelii, że pożyteczne jest Jego odejście, gdyż wtedy pośle Pocieszyciela, a zaraz potem, że Sam przyjdzie do nich i będzie w nich obecny. Na spotkaniu pochylimy się nad 14 rozdziałem Ewangelii wg. św. Jana i… Read more »

Przynaglenie miłości

Dzień: 5 września 2012, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Pomysł, że miłość nas do czegoś przynagla pochodzi od świętego Pawła. W swoim drugim liście do Koryntian opisuje on, jak miłość Boga doprowadziła do wielkiej ofiary Syna. Ta sama miłość motywuje każdego z nas, aby ogłaszać to dzieło Boga każdemu człowiekowi. Każdy kto spotkał osobiście Chrystusa, doświadczył Jego miłości ma pragnienie przekazywania jej dalej. Tej… Read more »

Doświadczenie miłości Boga w modlitwie

Dzień: 29 sierpnia 2012, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Modlitwa jest darem. Bóg ofiarował nam możliwość spotkania Go i rozmowy z Nim. To największy przywilej we wszechświecie: móc spotkać Swojego Stwórcę i prowadzić z Nim dialog. Ten, który nas kocha pragnie słuchać nas i dzielić się z nami Swoją łaską. Niestety często lekceważymy ten przywilej i zapominamy o Tym, który na nas nieustannie czeka…. Read more »

Doświadczenie Bożej miłości w cierpieniu

Dzień: 22 sierpnia 2012, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Co Bóg mówi na temat cierpienia? Jak przejść zwycięsko przez trudne chwile w naszym życiu? Podczas tego spotkania wspólnoty, wspólnie z Sewerynem Osowskim, pochylimy się m.in. nad odpowiedzią na powyższe pytania.

Doświadczenie przemieniającej miłości

Dzień: 8 sierpnia 2012, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Dzieło miłości Boga jest tak wielkie, że dotyka każdej sfery naszego życia i przemienia ją. Bóg sam pierwszy wyciąga swoją rękę i oferuje pomoc. Podejmuje inicjatywę nawet wówczas, gdy my jesteśmy daleko od Niego. Gdy Go szukamy, tym bardziej staje się więc dla nas źródłem przemieniającej siły poprzez Ducha Świętego, który rozlewa miłość w naszych… Read more »

Doświadczenie miłości braterskiej z Jezusem

Dzień: 1 sierpnia 2012, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

The mirror doesn’t lie! Loving Jesus isn’t so hard, loving Jesus in others a different story. Toninght we look to the love Jesus has for you as well as the love He has for others. He gave us an example on how to love the people around us. Paul Groenewege

Doświadczenie miłości Ojcowskiej Boga

Dzień: 25 lipca 2012, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Love the truth, hate the box! Love, the most used word in songs, books and movies. We all are involved in love, either on the receiving end, the giving one, or both. But what is love? What is God’s love to us and how do we experience this? This evening we look to these questions… Read more »

Moje doświadczenia z Lectio Divina

Dzień: 18 lipca 2012, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Jak może wyglądać wdrażanie w życie postulatów codziennej modlitwy Słowem Bożym? Jak Bóg działa w swoim Słowie? Jak pokonywać przeszkody w spotkaniu ze Słowem? Propozycja odpowiedzi na te pytania w oparciu o sposób modlitwy Słowem Bożym „Lectio Divina” i własne doświadczenie. Marysia Reichert

Pismo Święte – kim jestem i dokąd podążam

Dzień: 11 lipca 2012, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Co nasz Twórca i Architekt w słowach Pisma Świętego mówi o swoim Stworzeniu? Kim jesteśmy? Jakie są nasze mocne i słabe strony i co z tego wynika? Jaki jest cel naszego życia? Dokąd zmierzamy? Jak dzięki znajomości tego kim jesteśmy możemy osiągnąć cel ostateczny? Michał Pawłowski