Szczegóły wkrótce

Dzień: 14 kwietnia 2019, Godzina: 16:30
Spotkania wspólne

16:30 Eucharystia
17:30 Uwielbienie
18:00 Przejście do Domu Katolickiego | Czas Wspólnoty
18:30 Ogłoszenia
18:40 „Nauczanie”
19:30 Planowanie zakończenie spotkania