Święte nawyki

Dzień: 27 marca 2018, Godzina: 18:30
Spotkania wtorkowe "Oliwki"

18:30 Czas  wspólnoty
19:15 Uwielbienie
20:00 Ogłoszenia, Czas świadectw
20:15 „Święte nawyki” – Paulina Kos