Doświadczenie obecności Jezusa w Kościele

Dzień: 19 października 2017, Godzina: 19:00
Spotkania pracujących

19:00 Uwielbienie
20:00 „Doświadczenie obecności Jezusa w Kościele” – Nauczanie Antoniego Tompolskiego
20:40 Czas wspólnoty