Trzy drogi wzrostu

Dzień: 13 marca 2018, Godzina: 18:30
Spotkania wtorkowe "Oliwki"

18:30 Czas  wspólnoty
19:15 Uwielbienie
20:00 Ogłoszenia, czas świadectw
20:15 „Trzy drogi wzrostu” – Klaudia Karcz