Wprowadzenie do 2Tm

Dzień: 7 listopada 2017, Godzina: 18:30
Spotkania wtorkowe "Oliwki"

18:30 Czas wspólnoty
19:15 Uwielbienie
20:00 Ogłoszenia i czas świadectw
20:15 Wprowadzenie do 2Tm – Kamil Kos