Wstęp do Listu do Filipian

Dzień: 10 kwietnia 2013, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

List św. Pawła do Filipian jest jedną z najpiękniejszych ksiąg Nowego Testamentu. Jest to tekst pisany do przyjaciół przez kogoś, kto ich zna, kocha i rozumie. Więcej, jest to list pisany przez lidera do wspólnoty, która rośnie i umacnia się, podejmuje dzieła Pana, ewangelizuje. Jest to w końcu tekst pisany z więzienia do tych, którzy cieszą się wolnością, a jednocześnie to autor zachęca adresatów do trwania w wierze, umacniania nadziei i radości w Panu.

Jeżeli ktoś potrafi się wczuć w atmosferę listu, to zauważy wielki optymizm Apostoła, pomimo kajdan na jego rękach i nogach. Każdy akapit ukazuje wielkie pragnienie Ewangelizacji, radość z tego, że Ewangelia jest głoszona i nic nie jest w stanie jej powstrzymać. Wydaje się, że dzisiaj brakuje nam takiego zapału i wiary w wielką wartość naszej misji oraz przekonania, że „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?”. Będziemy uczyć się od Apostoła Narodów, jak zarażać radością pomimo niesprzyjających okoliczności.