Zagrożenia Duchowe

Dzień: 1 marca 2018, Godzina: 19:00
Spotkania pracujących

19:00 Uwielbienie
20:00 „Zagrożenia Duchowe” o. Jacek Dubel
20:45 Czas modlitwy