Wszystko mogę w Tym…

Dzień: 26 czerwca 2013, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

…który mnie umacnia.” (Flp 4, 13)

Na najbliższym spotkaniu pochylimy się nad ostatnią częścią Listu do Filipian. Antoni Tompolski podzieli się z nami zachętą do tego jak znajdować swoje oparcie w Chrystusie, w każdym czasie i sytuacji, których doświadczamy.

To ostatnie spotkanie pastoratu studentów przed wakacjami. Od lipca do września zapraszamy na spotkania czwartkowe, razem z pracującymi oraz na nasze wyjazdy wakacyjne.