Zrozumieć swoje powołanie

Dzień: 1 czerwca 2016, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Czy każdy ma powołanie?
Czy powołanie ma charakter religijny?
Czy również człowiek mniej nasłuchujący
woli Boga powinien go szukać?
To jak się ma powołanie do wolności?
Bo powołanie to jest droga, która jest dla
mnie najlepsza. A jeśli wybiorę inaczej?