Życie napełnione Duchem Świętym

Dzień: 16 maja 2018, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

19:00 Uwielbienie
19:50 Ogłoszenia
20:00 „Życie napełnione Duchem Świętym” – dr Jadwiga Zięba + warsztaty