BLOG << zobacz wszystkie wpisy

4 października 2013,

A ty, Kafarnaum?

Ba 1, 15-22 · Ps 79 · Łk 10, 13-16

Jezus powiedział:
„Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc we włosiennicy i w popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam.
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz.
Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał”.

W dzisiejszym czytaniu widzimy, jak wielkie znaczenie ma Ewangelia i posługa Jezusa. Najpierw Jezus stwierdza, że znaki, które dokonuje są podstawą sądu. Dwa Izraelskie miasta: Korozain i Betsaida nie przyjmują nauczania Jezusa i obojętnie reagują na cuda, które czyni. Dlatego czeka je sąd.
Podobnie z Kafarnaum. Niedawno byliśmy w Kafarnaum – same ruiny. Nie ma tam życia, miasto jest martwe. Są odkryte ruiny synagogi, w której Jezus nauczał i czynił cuda. Jest prawdopodobny dom Piotra Apostoła. Ale już nikt tam nie mieszka.
Na koniec tej perykopy Jezus stwierdza, że nie tylko Jego posługa ma tak znaczący charakter, ale każdego, kto idzie w Jego imię. Kto gardzi posłanym ewangelizatorem, gardzi Chrystusem i Tym, który Go posłał. To jest autorytet i odpowiedzialność! To jest wielkie znaczenie Kościoła, święte, aby nieść świadectwo, czynić znaki, głosić Zbawiciela. Reakcja na to głoszenie ma wielkie konsekwencje dla słuchaczy. Ewangelia niesie olbrzymią moc. Trwale zmienia rzeczywistość. Jest największym przesłaniem w historii i jednocześnie Dobrą Nowiną, że jest zbawienie w Chrystusie, który pokonał śmierć. Św. Jan w swoim pierwszym liście tak to ujmuje:

(10) Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga, kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim Synu.(11) A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. (12) Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. (13) O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. /1 Jana, 5, 10 – 13/